Karaktermatchwens

Karaktermatchwens

In de Karaktematchwens staan de voorkeuren omtrent karaktereigenschappen van eventuele matchpartners zoals. Deze voorkeuren worden gebruikt bij het matchen.

Mijn acties

Voor acties met een * moet je ingelogd zijn.

Karaktereigenschappen

Emotionele Stabiliteit

De mate waarin de matchpartner emotioneel reageert op stressvolle situaties en gebeurtenissen.

Gewenste
ondergrens
Omschrijving Gewenste
bovengrens
1. Uiterst stressgevoelig
2. Behoorlijk stressgevoelig
3. Beetje stressgevoelig
4. Beetje kalm maar reageert op uitdagingen
5. Doorgaans kalm, kan voor zichzelf opkomen
6. Redelijk kalm, hersteld snel na stresssituaties
7. Kalm, in balans met zichzelf
8. Zeer kalm. Laat zich niet uit het veld slaan
9. IJzig kalm. Niet van de wijs te brengen

Extraversie

De mate waarin de matchpartner met energie en enthousiasme omgaat met mensen of situaties.

Gewenste
ondergrens
Omschrijving Gewenste
bovengrens
1. Eenling - Gesloten. Is het liefst op zichzelf
2. Muurbloem - Plaatst zich op de achtergrond. Geeft niet snel eigen mening. Kan 'sloom' overkomen.
3. Stille - Ontwijkt groepen., Trekt weinig aandacht. Lijkt niet geïnteresseerd in anderen
4. Achterhoedespeler - Weinig behoefte aan externe prikkels, spanning of avontuur.
5. Allemansvriend - Is zowel in groepen als alleen op het gemak. Schat risico's goed in.
6. Onderofficier -Zoekt de actie in groepen en de rust bij zichzelf. Neemt niet graag de algehele leiding.
7. Gangmaker - Maakt makkelijk vrienden. Pas zich makkelijk aan. Voelt zich comfortabel in gezelschap
8. Stimulator - Kan anderen beïnvloeden. Schuwt niet de leiding.
9. Groepsleider - Assertief. Neemt de leiding. Graag het middelpunt. Neemt risico's

Open staan voor

De mate waarin de matchpartner openstaat voor nieuwe ervaringen, gevoelens, ideeën en methoden.

Gewenste
ondergrens
Omschrijving Gewenste
bovengrens
1. Reactionair - Uiterst behoudend. Haat onverwachte gebeurtenissen en vernieuwingen.
2. Afremmer -Ontwijkt ingewikkelde discussies. Handelt graag volgens bestaande patronen.
3. Behoudend. Praat en denkt concreet in plaats van abstract. Werkt routinematig.
4. Inschatter. Verliest zich niet in fantasie en staat afstandelijk tegenover ideeën van anderen. Is kritisch nieuwsgierig.
5. Nuchterling. Normaal inlevingsvermogen. Staat redelijk open voor het gevoel van anderen zonder dit centraal te stellen.
6. Realist. Enthousiast voor vernieuwingen als dit weinig onbekende factoren met zich meebrengt.
7. Vernieuwer - Liefhebber van afwisseling en van nieuwe methoden en technieken.
8. Architect - Zoeker naar intellectuele uitdagingen en complexe problemen.
9. Filosoof. / Levensbeschouwer. Beleeft emoties van zichzelf en anderen intens. Is niet snel overladen met informatie.

Aanpassen aan anderen

De mate waarin de matchpartner zich openstelt en aanpast aan anderen.

Gewenste
ondergrens
Omschrijving Gewenste
bovengrens
1. Egocentrische persoonlijkheid. Prefereert eigen belangen. Oefent druk uit om iets te bereiken.
2. Tegenwerker. Kan zich vijandig opstellen om het eigen gelijk te halen.
3. Wantrouwer. Heeft moeite met wegcijferen van eigen belangen. Gaat uit van het negatieve in anderen
4. Onderhandelaar. Kiest bij conflicten voor eigen belang, maar verliest belang van anderen niet volledig uit het oog.
5. Bemiddellaar tussen eigen belang en belang van anderen. Past zich in groepen aan.
6. Realist. Heeft goed zelfbeeld. Is hulpvaardig als het ook in eigen belang is.
7. Open opsteller. Helpt anderen zonder zich op de borst te kloppen. Let vooral op het positieve van anderen.
8. Coöperatieve vertrouwenspersoon. Vertrouwt anderen en maakt zich ondergeschikt aan belangen van anderen.
9. Opofferaar. Offert eigen belang volledig op om anderen te helpen. Gaat uit van het goede in de ander.

Consciëntieusheid

De mate waarin de matchpartner zich richt op doelen en resultaten en daarbij opbouwend en met structuur te werk gaat.

Gewenste
ondergrens
Omschrijving Gewenste
bovengrens
1. Chaoot - Stelt uit, werkt ongeorganiseerd, houdt zich niet aan afspraken. Liegt makkelijk
2. Losbol - Impulsief. Doet dingen op het allerlaatste moment. Kan ongeïnteresseerd overkomen.
3. Drukker - Loopt kantjes er vanaf. Met hakken over de sloot is goed genoeg.
4. Afgeleid type - Schuwt geen leugentje om bestwil. Vervult opdrachten naar behoren, maar niet ten koste van alles.
5. Evenwichtskunstenaar. Goede verhouding tussen werk en plezier. Is te verleiden voor leuke zaken, zonder het oorspronkelijke doel uit het oog te verliezen.
6. Werker - Resultaatgericht met oog voor de wijze waarop dat tot stand komt.
7. Planner - Doet niet snel vreemde dingen. Vermijd fouten. Kiest zorgzaam woorden.
8. Professional - Gaat planmatig, ordelijk en opgeruimd te werk. Houdt zich aan afspraken. Liegt niet snel
9. Perfectionist. Gaat op in bezigheden. Zet met veel inzet ideeën om in concrete acties.

Openbare reacties op deze Karaktermatchwens

(Je moet ingelogd zijn om een openbare reactie te plaatsen)

Reacties van deelnemers op deze bijdrage

Geef als eerste een reactie.

Algemene gegevens

07-05-2024 21:09
07-05-2024 21:09
27-06-2024 23:09
35x


34 Deelnemers op de site. 20579 Actieve deelnemers. 204 bezoekers.