Begrip

Poppers

Stimulerende werking

Poppers is een verzamelnaam voor een stimulerend of lustopwekkend middel dat vooral in de homoscene gebruikt wordt.

Het is doorgaans een vloeistof die tijdens het sexspel door de neus wordt geïnhaleerd. Het is een chemische stof ('butyl nitriet' of afgeleiden daarvan). Een van de veronderstelde werkingen van de stof is een spierverslapping. Mede daarom wordt het gebruikt in kringen waar anale sex veelvuldig voorkomt. Zo zou bij bijvoorbeeld het anaal Fisten de kringspier zich makkelijker ontspannen.

Verboden in US sinds 1988

In veel andere landen (waaronder Nederland) is het bezit en het gebruik ervan niet aan banden gelegd. Poppers zijn echter sinds 1988 verboden in de Verenigde Staten.

Fabrikanten kwamen daarom met diverse alternatieven op de markt, waarna in 1990 de wet werd gewijzigd. De omschrijving luidt nu: "volatile alkyl nitrites that can be used for inhaling or otherwise introducing volatile alkyl nitrites into the human body for euphoric or physical effects."

De achterliggende reden voor dit verbod is de (vermeende) negatieve werking op het afweersysteem van de mens. Een 100% bewijs voor de negatieve effecten is er echter niet. Hoewel bij een recent onderzoek bij vrijwilligers is gebleken dat bepaalde natuurlijke afweercellen in het lichaam een verminderde activiteit vertoonde. De activiteit van deze cellen liep met 30% terug.

Zeker bij de HIV-risicivolle groep homosexuelen waar de middelen vooral worden gebruikt kan deze verminderde weerstand van grote betekenis zijn.

Overige risico's

Mede door het verbod in de VS is er een soort underground ontstaan. De overheid kan wel verbieden, maar net als met andere chemische drugs vindt de scene toch wel kanalen om in de behoefte te voorzien.

En aangezien de winstmarges op dergelijke produkten heel groot is (het maken kost EUR 0,25 terwijl de verkoopprijs circa EUR 10,- bedraagt), verschijnen er allerlei alternatieven op de markt.

Er is een bekend risico bij dergelijke produkten. Vanwege het underground karakter vindt er geen controle van overheidswege op plaats. Poppers hebben een beperkte levensduur. Als het ouder wordt dan kan door chemische processen de samenstelling wijzigen. De bijwerkingen en risico's van deze gedegenereerde stoffen zijn uiteraard volledig onbekend.


Commentaar

Waarschijnlijk zal het nooit 100% vast komen te staan dat poppers een nadelige invloed hebben op de gezondheid. Hiervoor zou een grootschalig onderzoek nodig zijn waarbij een deel van de proefpersonen zogenaamde placebo's ontvangen en het andere deel de werkelijke stof. Het valt niet te verwachten dat een dergelijk onderzoek ooit zal worden uitgevoerd

Feit is wel dat het gebruik van poppers binnen bepaalde groepen stijgende is. Uiteraard is het gebruik van poppers ieders verantwoordelijkheid, net zoals het gebruik van chemische drugs, alcohol of soft drugs. Mensen kunnen uitsluitend in staat gesteld worden een juiste afweging te maken als ze over voldoende informatie beschikken.

Binnen de BDSM geldt dat die verantwoording ook ligt bij dominanten die onderdanigen verplichten tot het gebruik van poppers.

More-M
Er is nog geen aanbeveling gegeven aan dit Begrip .

Tags

Nog niet gekoppeld aan activiteiten

Mijn acties

Voor acties met een * moet je ingelogd zijn.

Algemene gegevens

aanbeveling
25-10-2003 16:14
25-10-2003 17:44
12817x


2 Deelnemers op de site. 20577 Actieve deelnemers. 194 bezoekers.