Begrip

TPE (Total Power Exchange)

Wat is TPE?

Als je op intenet gaat zoeken dan kom je veel afkortingen tegen met de letters TPE:
- Tijdschrift Politieke Ekonomie
- Training Persoonlijke Effectiviteit
- Twisted-Pair Ethernet

In de BDSM is TPE echter een (Engelstalige) afkorting die staat voor:
- Total Power Exchange (soms ook: True Power Exchange)

Hieronder wordt verstaan dat een onderdanige het zelfbeschikkingsrecht volledig overdraagt aan een dominant. De mate waarin dit gebeurt en de periode waarbinnen is afhankelijk van de afspraken die onderling gemaakt worden.

Soms is het slechts voor de duur van een sessie, maar soms is het een complete levenstijl en wordt het gezien als de ultieme vorm van 24/7. In dat geval kan er zelfs sprake van zijn dat de Dominant besluit over de eigendommen van de onderdanige (bezittingen, geld) of zelfs de maatschappelijke relaties of het werk.

Het is belangrijk om te beseffen dat er duidelijk consensus is over de overdracht van de macht. De onderdanig draagt de macht dus bij volledige bewustzijn en met het volle verstand over.


Grote verantwoording bij dominant

Het overdragen van het zelfbeschikkingsrecht legt een grote verantwoordelijkheid bij de dominant die dit recht overneemt. Het betekent dat de dominant moet zorgen voor het welzijn van de onderdanige. En zeker bij een vergaande TPE kan die verantwoording zwaar wegen. Zeker als je beseft dat een relatie nooit voor eeuwig hoeft te bestaan. Als een dominant beschikt over de bezittingen en de financien van een onderdanige dan heeft hij ook een verantwoording naar de toekomst.

Dat betekent ook dat er ruimte moet zijn voor een timeout waarin op een gepaste wijze een evaluatie kan worden gehouden. Naar aanleiding hiervan kan de mate van TPE worden bijgesteld.

More-M

Tags

Nog niet gekoppeld aan activiteiten

Mijn acties

Voor acties met een * moet je ingelogd zijn.

Algemene gegevens

aanbeveling
16-10-2003 00:15
16-10-2003 00:36
19777x


105 Deelnemers op de site. 20587 Actieve deelnemers. 614 bezoekers.