Begrip

Kidnapping

Het hulpeloze meisje overmeesterd door twee mannen.

Algemeen

Kidnapping is een vreemde term. Letterlijk betekent het: kind stelen. En dat klopt ook wel. De term is namelijk ontstaan nadat op 1 maart 1932 de 20 maanden oude Charles A. Lindbergh jr (de zoon van de wereldberoemde Charles Lindbergh die als eerste mens in een vliegtuig de Atlantische oceaan overstak) uit het ouderlijke huis werd ontvoerd. Na de ontvoering werd een losgeld geeist. De baby is trouwens later dood teruggevonden en de rechtszaak die volgde is tot op de dag van vandaag omgeven met allerlei complottheorien.

De term kidnapping heeft in de loop der jaren een ruimere betekenis gekregen. Een ontvoering waarbij voor de ontvoerde een losgeld wordt gevraagd kan onder kidnapping worden begrepen. Dus ook volwassenen kunnen worden gekidnapt.

Maar wat heeft kidnapping te maken met BDSM? Een aantal elementen zijn duidelijk: er gebeurt iets onder dwang (waarschijnlijk ook met dreiging of gebruik van fysiek geweld) en er is duidelijk sprake van een machtsverhouding. De kidnapper heeft de gekidnapte totaal in zijn of haar macht.

Uiteraard kan de kidnapping op zich al een spannende aangelegenheid zijn, maar normaal gesproken zal dat slechts een aanleiding zijn om een spel te beginnen. Nadat de kidnapping heeft plaatsgevonden zijn de verhouding duidelijk: de kidnapper heeft de macht en de gekidnapte kan alleen maar willoos ondergaan. Het doel zal doorgaans geen losgeld zijn.

Tijdens het spel dat volgt op de kidnapping kunnen allerlei elementen uit de BDSM worden toegepast: vernedering, seksueel gebruik, pijniging en dergelijke.
Veel handen rukken de kleren van haar lijf. Verzetten tegen zo'n grote overmacht is zinloos.

Geen overgave maar overmacht

Rollenspellen zijn vaak populair omdat de spelers van het spel niet zichzelf zijn. Je kunt dus in de huid van een ander kruipen. De handelingen die je doet (of ondergaat) zijn dus geen handelingen die je doet (of ondergaat) vanuit je eigen verantwoordelijkheid, maar vanuit de verantwoordelijkheid van de personage die je in het rollenspel speelt.

De kidnapper zal in het normale leven niet iemand met fysiek geweld overmeesteren en op een afgelegen lokatie opsluiten. Maar het rollenspel geeft je de 'bevoegdheid' om dit soort handelingen wel te doen. Sterker nog: er wordt van je verwacht dat je het doet. Het is uiteraard maar een spel en in dat spel heb je als kidnapper de touwtjes in handen.

Voor de gekidnapte geldt dit misschien nog wel sterker. Het kan zijn dat je binnen het spel tot handelingen 'gedwongen' wordt die je normaal gesproken niet zou (durven) doen. In je normale leventje zou je je doodschamen voor dergelijke handelingen en met geen mogelijkheid ben je ertoe te bewegen om ze uit te voeren. Als gekidnapte heb je die verantwoordelijkheid over je eigen daden niet meer. Hoe kun je nu verantwoordelijk zijn voor je daden als iemand die je totaal in zijn of haar macht heeft je tot zulke handelingen dwingt?

Je hoeft dus niet vanuit een vrijwillige overgave bepaalde handelingen te doen, maar puur uit brute overmacht. Niemand kan achteraf zeggen dat je je moet schamen voor je gedrag, want je was niet in de positie om er iets tegen te ondernemen. En daarmee is de ruimte geschapen om dingen te doen 'voorbij je eigen schaamte'.

Het Wetboek van Strafrecht kent trouwens nog meer artikelen die in een rollenspel een nuttige functie kunnen vervullen. De wetgever heeft gemeend dit soort zaken strafbaar te moeten stellen, juist omdat er ongewenste machtsverhouding ontstaat. Voorbeelden zijn: verkrachting, afpersing, bedreiging of misbruik maken van iemand in onmachtige toestand (bewusteloosheid).
Lijdzaam ondergaan om erger te voorkomen

Afspraken maken

Het zal duidelijk zijn dat je bij rollenspellen altijd vooraf duidelijke afspraken zult moeten maken. Het 'slachtoffer' moet uiteraard instemmen met de rol die hij of zij zal gaan vervullen. Anders is er geen sprake van een rollenspel en overtreedt de dader dus inderdaad het betreffende artikel uit het Wetboek van Strafrecht.

Maar zelfs dan nog blijft een dergelijk rollenspel vrij lastig om te spelen. Vaak heeft iemand al heel lang een bepaalde fantasie. Deze fantasie is al duizend keer in gedachten afgespeeld en zoals in elke fantasie kun je alle componenten naar je hand zetten. De kidnapper ziet er op een bepaalde manier uit, de locatie waar het gebeurt is ideaal voor de kidnapping en de handelingen die gebeuren na de kidnapping vormen nu juist de kick van het spel.

En juist omdat die fantasie al zo veel keren in het hoofd is beleefd zal het moeilijk zijn om de werkelijkheid de fantasie te laten evenaren. De kidnapper zal niet een volslagen onbekende zijn en waarschijnlijk ziet hij er helemaal niet zo uit als in de fantasie. De lokatie is niet dat achterafsteegje naast de bioscoop, maar de brandgang achter het huis. En het slachtoffer kan niet voluit gillen om hulp, want dan zouden de buren wel eens kunnen toesnellen. En was in de fantasie het orale misbruik het hoogtepunt dan blijkt in werkelijkheid dat de 'kidnapper' het eigenlijk op je kontgaatje had voorzien.

Probeer een spel daarom vrij blanco in te gaan. Maak afspraken over de kaders (wat wel en wat niet) en anticipeer op de loop van het rollenspel. De afspraken zijn er dan vooral om niet uit je rol te hoeven vallen, want dat zou een domper voor het spel kunnen betekenen ("Oh ja, sorry dat ik het vergeten ben te vertellen ... ik kan aan mijn kontje niets hebben dus liever geen anale spelletjes.")

Voorbeelden

Uiteraard zijn er allerlei scene's te bedenken waarin kidnapping een rol kan spelen. Je fantasie is de enige beperking. Zeker als de kidnapping alleen maar de aanleiding is om iemand in een weerloze positie te krijgen, dan zijn er volop mogelijkheden. Enkele voorbeelden: * Je bent zelf een vrouw en hebt een kreng van een vrouwelijke collega. Het wordt hoog tijd dat ze een lesje geleerd wordt. Je roept de hulp van twee vrienden in en laat haar kidnappen. Nadat ze op een afgelegen plaats is gebracht wordt ze gedwongen tot vernederende handelingen. Je hebt jezelf onherkenbaar gemaakt met een masker en als een echte bitch zal je haar vanavond het leven wel eens erg zuur maken. De twee vrienden zijn constant aanwezig om in te grijpen als ze niet gehoorzaamt. * 3 vrouwen hebben zin om eens de totale macht uit te oefenen over een man. Met een smoes wordt een willekeurige man in een bestelbusje gelokt. Met chloroform wordt hij buiten bewust gebracht. Als hij weer bijkomt is hij naakt en vastgebonden. Vervolgens is hij het slachtoffer van de grillen van de 3 vrouwen. More-M

Tags

Onderstaande activiteiten uit de Checklist komen in dit Begrip voor.
Je kunt hier alle publicaties met soortgelijke inhoud terugvinden.

Rollenspel en scenes
Angst (bang maken)
Ontvoering

Mijn acties

Voor acties met een * moet je ingelogd zijn.

Algemene gegevens

aanbeveling
25-02-2003 21:46
25-02-2003 21:54
12458x


108 Deelnemers op de site. 20587 Actieve deelnemers. 610 bezoekers.