Begrip

24/7

Wat is het?

Het begrip 24/7 is een typisch BDSM-begrip. Het is een korte manier om aan te geven dat betrokkenen 24 uur per dag en 7 dagen in de week met hun BDSM-relatie bezig zijn. Er is sprake van een levenshouding of een levensstijl die helemaal ingericht is rond de BDSM-relatie. Dit in tegenstelling tot BDSM-ers die hun BDSM-relatie vooral tot uiting laten komen tijdens een spel of sessie.

Bij deze laatste vorm concentreert de Dom-sub verhouding zich rondom een spel of sessie. Er is vooraf overeenstemming dat de sub tijdens dat spel het bezit is van de Dominant. Voor elk volgend spel is een nieuwe overeenstemming tussen betrokkenen nodig (vaak trouwens stilzwijgend). Binnen een 24/7 relatie is die overeenstemming er altijd, want deze is bij het aangaan van de relatie al bereikt.

Pure 24/7

In een pure 24/7 relatie is de onderdanige elk moment van de dag de ondergeschikte van de Dominant. De onderdanige is dus de gehele dag bezig met het uitvoeren van opdrachten of met het voldoen aan bepaalde regels. De onderdanige is daarom ook elk moment beschikbaar om te voldoen aan de behoeften en verlangens van de Dominant.

Uiteraard bestaan er verschillende soorten 24/7. De pure 24/7 komt amper voor (ik ken er tenminste geen één). In fantasie lijkt een pure 24/7 relatie het hoogst bereikbare voor een sub. In de praktijk blijkt het vaak onmogelijk om het uit te voeren. De sub draagt het beschikkingsrecht over zichzelf namelijk geheel over aan de Dominant. Hierdoor heeft de sub nooit een moment voor zichzelf. Door altijd maar uitsluitend datgene te doen dat de Dominant verlangt, boet de sub in aan creativiteit en misschien zelfs wel aan identiteit.

Mixed 24/7

Een minder strakke vorm van 24/7 komt veel meer voor. Er is dan vaak sprake van gelijkwaardige partners, ieder met een eigen sociale identiteit (werk, familie, kennissenkring). Maar het D/s gevoel is constant sluimerend aanwezig en kan op elk moment van de dag opgeroepen worden. De partners stappen dan van het ene moment op het andere in hun D/s-rol waarbij de gelijkwaardigheid ineens verdwenen is. Die situatie kan heel kort duren (een enkele minuut) of veel langer (uren, een dag, een nacht, een weekend).

Binnen een 24/7 relatie passen prima doorlopende opdrachten zoals kledingvoorschriften, opgelegde gedragingen of uitingen van onderdanigheid. Dit kunnen vaste rituelen zijn of onverwachts door de Dominant worden opgelegd. Enkele voorbeelden kunnen dit verduidelijken.

Vaste rituelen

Voorbeelden van vaste voorschriften, gebruiken of rituelen

  • De sub dient de Dominant bij thuiskomst altijd op een voorgeschreven wijze te begroeten en zichzelf ter inspectie aan te bieden.
  • De sub heeft altijd voorschriften voor kleding of uiterlijk. Dat kan zijn dat de sub bepaalde kledingstukken niet mag dragen (bijvoorbeeld sliploos) of juist moet dragen (bijvoorbeeld een Halsband). Deze voorschriften kunnen uitsluitend van toepassing zijn in de huiselijke situatie.
  • De sub slaapt altijd met Polsboeien om.
  • De sub biedt de Dominant op voorgeschreven wijze een drankje aan.

Onverwachte uitingen

Naast de doorlopende opdrachten kunnen ook onverwachte opdrachten gegeven worden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • De Dominant geeft opdracht (mondeling, telefonisch, SMS, e-mail) om ineens een opdracht uit te voeren.
  • Tijdens een etentje in een restaurant moet de sub een opdracht uitvoeren (bepaalde houding aannemen, slip uittrekken)
  • De sub wordt opgedragen zich gereed te maken voor een sessie.

Uiteraard zal iedereen een eigen invulling geven aan hun 24/7 relatie. De wijze en vorm van doorlopende of onverwachte opdrachten is dus ook helemaal afhankelijk van de creativiteit en de behoefte van de betrokkenen.

More-M

Tags

Nog niet gekoppeld aan activiteiten

Mijn acties

Voor acties met een * moet je ingelogd zijn.

Algemene gegevens

aanbeveling
09-08-2002 21:27
24-07-2013 17:15
19505x


79 Deelnemers op de site. 20153 Actieve deelnemers. 485 bezoekers.