Algemeen: Gebruiksvoorwaarden

Log in om in te stemmen

Je kunt hieronder de Gebruiksvoorwaarden lezen.
Alleen ingelogde deelnemers kunnen aangeven met de Gebruiksvoorwaarden akkoord te gaan.
Je moet dus eerst inloggen om akkoord te gaan.

AVG-verklaring

BDSMzaken is de handelsnaam van de firma Webshophosting. Deze firma is gevestigd aan de Landjonker 20, 3834 CP Leusden. Deze firma is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Waar in deze verklaring wordt gesproken over BDSMzaken wordt het initiatief van Webshophosting bedoeld.

Contactgegevens

Webshophosting
T.a.v. BDSMzaken
Landjonker 20
3834 CP Leusden

De Functionaris Gegevensbescherming van Webshophosting is te bereiken via info@webshophosting.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Je persoonsgegevens worden verwerkt doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gegevens voor het aanmaken van je account

Een account voor BDSMzaken heb je altijd nodig om van onze diensten gebruik te maken. Je geeft zelf de juiste gegevens op en bedenkt zelf een toegangscode hiervoor. De volgende persoonsgegevens maken deel uit van je account.

 • E-mailadres
 • Geslacht
 • BDSM-voorkeur
 • Seksuele geaardheid
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Nummer mobiele telefoon (optioneel)
 • Locatiegegevens (provincie, gemeente en postcode)

Gegevens voor een profiel

Het maken van een profiel is optioneel. Je kunt ook van onze diensten gebruik maken zonder dat je een profiel aanmaakt. Een profiel bestaat uit de meerder gegevensgroepen. Ook deze groepen zijn optioneel. Je bepaalt altijd zelf welke gegevens je wilt delen.

 • een afbeelding van jezelf
 • informatie over jezelf in relatie tot BDSM in het algemeen
 • Informatie over je sociale achtergrond (relatie, opleiding & werk, kinderen, gebruik genotsmiddelen, afkomst & geloof)
 • Informatie over je uiterlijke kenmerken
 • Informatie over je karakter

Gegevens voor de matchfunctie

Om jezelf te kunnen matchen met andere deelnemer verstrek je ons optioneel allerlei gegevens over de voorkeuren die je hebt ten aanzien van potentiele matchpartners. Ook deze gegevens worden door ons beschouwd als persoonsgegevens.

Betaalgegevens

Een online betaling wordt namens ons verwerkt door TargetMedia B.V., Huizermaatweg 550A 1276 LM Huizen in Nederland. Zij verstrekken ons uitsluitend informatie over geslaagde en mislukte betalingen. Offline betalingen verwerken wij zelf.

Van een betaling (zowel online als offline) verwerken wij zelf de volgende gegevens:

 • Het bedrag
 • De reden van betaling
 • Of de betaling is gelukt of niet

Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens

Door de aard van de website verwerken wij ook zogenaamde bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, mits je deze zelf bij je profiel hebt opgegeven:

 • Je ras
 • Je godsdienst of levensovertuiging
 • Je seksuele leven en voorkeuren

De wettelijke grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor meerdere doelen. Bijna al deze functies zijn optioneel. Je bepaalt zelf of je van een onderdeel gebruik wilt maken of niet. De doelen zijn:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Je de mogelijkheid te bieden om een profiel te maken.
 • Je de mogelijkheid te bieden om een of meer checklisten bij te houden.
 • Je de mogelijkheid te bieden jezelf te matchen met andere deelnemers.
 • Je de mogelijkheid te bieden een of meer dagboeken bij te houden.
 • Je de mogelijkheid te bieden een of meer verhalen te publiceren
 • Je de mogelijkheid te bieden een contactadvertentie te plaatsen
 • Je de mogelijkheid te bieden in groepen mee te praten of zelf een groep op te richten.
 • Je de mogelijkheid te bieden om bijdragen van anderen te volgen.
 • Je de mogelijkheid te bieden met andere deelnemer te communiceren via je mailbox of via SMS-berichten.
 • Het verzenden van onze wekelijkse en maandelijkse nieuwsbrieven.

Je bepaalt voor de verschillende onderdelen zelf of je gegevens ook daadwerkelijk publiceert. Je kunt bijvoorbeeld een dagboek bijhouden voor jezelf, zonder dat deze ooit zichtbaar wordt voor anderen deelnemers. De gegevens worden dan uiteraard nog wel door ons verwerkt, maar niet openbaar gemaakt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een lid van ons supportteam) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Zodra je zelf je account verwijdert of als deze door ons wordt verwijderd dan vernietigen we direct de volgende gegevens van jou:

 • Je account
 • Je profiel inclusief je afbeelding
 • Je contactadvertenties
 • Je checklisten
 • Je matchwensen en matchresultaten
 • Je dagboeken
 • Je verhalen
 • Je ontvangen en verstuurde mailboxberichten
 • Je ontvangen en gegeven openbare webreacties
 • Je ontvangen en gegeven aanbevelingen
 • Je ontvangen Supportteam-keuzes (de zogenaamde vlaggetjes)

Groepsgesprekken worden beschouwd als gemeenschappelijke discussies met meerdere betrokkenen. De groep als geheel heeft daarom het eigendom van deze groepsgesprekken. Indien hieraan bijdragen worden verwijderd dan raken deze gesprekken verminkt. Om die reden worden je bijdragen aan groepsgesprekken niet verwijderd, maar geanonimiseerd.

De volgende gegevens blijven vanuit wettelijke voorschrift bewaard gedurende de aangegeven periode:

 • Inloggevens met je account tot 4 jaar na verwijdering van het account
 • Betaalgegevens tot 7 jaar na de laatste betaling

Wij verwijderen een account alleen in de volgende gevallen:

 • Indien het e-mailadres geen mail meer accepteert en langer dan 6 maanden geleden met het account is ingelogd.
 • Indien account langer dan 3 jaar niet is gebruikt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken nooit gegevens aan derden, tenzij deze door een bevoegde instantie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek op terechte gronden worden gevorderd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt op elk moment zelf de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen nadat je met je account bent ingelogd. Dit is tevens de enige manier om die gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Wij zijn namelijk alleen bekend met jouw virtuele identiteit en we kennen dus niet jouw daadwerkelijke identiteit. Bij verzoeken die ons op een andere manier bereiken dan via de self-service mogelijkheden, kunnen wij niet vaststellen of de virtuele identiteit gelijk is aan de daadwerkelijke identiteit. Uit privacyoverwegingen verstrekken wij daarom nooit gegevens op een andere wijze dan via de self-service mogelijkheden. Daarom ondersteunen wij ook niet het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je niet het recht op de zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons geen verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Om dezelfde reden kunnen we ook niet ingaan op verzoeken om je account te verwijderen. Als je je gegevens wilt verwijderen dan moet je zelf na het inloggen je account verwijderen.

Wij wijzen je er tevens dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij zijn ons vanwege de aard van onze website uitermate bewust van de noodzaak om je privacy adequaat te beschermen. We nemen de bescherming van jouw gegevens daarom uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@webshophosting.nl.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Sterke versleuteling van je toegangscode op zodanige wijze dat die versleuteling nooit identiek kan zijn aan soortgelijke versleutelingen op andere plaatsen op internet.
 • Het gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall op onze apparatuur.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Medewerkers van het supportteam hebben uitsluitend toegang tot die gegevens die voor hun taken noodzakelijk zijn. Hiervoor hanteren we verschillende rollen.

 • Backoffice medewerkers: vervullen de ondersteunende taken en hebben geen toegang tot persoonsgegevens of niet-openbare gegevens.
 • Controleurs: controleren of bijdragen van deelnemers voldoen aan onze Gebruiksvoorwaarden en beoordelen deze voor het toekennen van een teamkeuze. Zij hebben, afhankelijk van de hun toegewezen taken, toegang tot Afbeeldingen, Advertenties, Profielen, Dagboeken, Verhalen en Groepsgesprekken. Zij hebben dus geen toegang tot persoonsgegeven of gegevens die niet bedoeld zijn om openbaar gemaakt te worden.
 • Privacy-functionaris: heeft toegang tot persoonsgegevens ten behoeve van de afhandeling van klachten en privacy-gerichte vragen.
 • Administrator: heeft toegang tot alle persoonsgegevens en overige niet-openbare informatie.
In de huidige bezetting vervult één medewerker zowel de rol van privacy-functionaris als administrator.


104 Deelnemers op de site. 20587 Actieve deelnemers. 584 bezoekers.