Algemeen: Gebruiksvoorwaarden

Log in om in te stemmen

Je kunt hieronder de Gebruiksvoorwaarden lezen.
Alleen ingelogde deelnemers kunnen aangeven met de Gebruiksvoorwaarden akkoord te gaan.
Je moet dus eerst inloggen om akkoord te gaan.

Groepsreglement

Onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op de groepen van BDSMzaken. Daarnaast gelden er nog enkele bijzondere regels voor de groepen.

De groepen zijn bedoeld om vragen te stellen, elkaar te informeren en om ideeën te bespreken over BDSM en de eigen BDSM-beleving. Alle berichten die je publiceert moeten bestemd zijn voor alle groepsdeelnemers: persoonlijk gerichte berichten horen hier dus niet thuis. Voor persoonlijke contacten kun je de interne Mailbox gebruiken of uitwijken naar andere voorzieningen, zoals persoonlijk mail, Facebook, WhatsApp, Twitter of Skype.

Je hoeft het niet met iedereen eens te zijn, dat kan ook niet. We verwachten wel een open houding naar de vraagstelling en de reacties van anderen. Bedenk altijd dat je niet hoeft te reageren op een bericht, maar als je dat wel doet, reageer dan alleen op de inhoud en nooit op de persooon.

Vrijheid van meningsuiting wil niet zeggen dat je alles mag zeggen. De groepsbeheerder kan de volgende berichten zonder verdere discussie, toelichting of vermelding verwijderen:

 • Off-topic berichten (niet aansluitend bij het oorspronkelijke onderwerp).
 • Een persoonlijke aanval zoals (maar niet beperkt tot)
  • schelden of beledigen
  • denigrerende opmerking
  • opzettelijke verbastering van een nicknaam
  • steken onder water
  • commentaar op de persoon in plaats van op de inhoud
  • grapjes ten koste van anderen.
 • Chat-achtige berichten aan één of enkele andere deelnemers
 • Trolling (bewust uitlokken van reacties)
 • Niets toevoegende eenregelige berichten (one-liners)
 • Commentaar op het groepsbeheer of het supportteam. Klachten kun je sturen aan de webmaster.
 • Berichten die een reactie zijn op bovenstaande (verwijderde) berichten

Bij overtreding van de regels kan de groepsbeheerder of het supporteam van BDSMzaken je blokkeren voor de betreffende groep.

Als een groepsgesprek (deels) op een zijspoor komt dan kan het groepsbeheerder de poster verzoeken om over het nieuwe onderwerp een nieuwe groepsgesprek te starten.

Berichten in een groepsgesprek vormen een noodzakelijke deel van dat gesprek en blijven daarom altijd bewaard. Dus ook als je de groep verlaat of je uitschrijft als deelnemer. In het laatst geval worden je deelnemergegevens niet meer bij het bericht vermeld.

Groepsbeheer stelt voorwaarden

Naast de standaard regels van BDSMzaken kan de groepseigenaar aanvullende voorwaarden stellen aan de groepsleden. Deze voorwaarden kunnen nooit de algemene voorwaarden van BDSMzaken buiten spel zetten.

Het groepsbeheer is het eerste aanspreekpunt om vragen te stellen of problemen op te lossen. Als dat niet lukt dan kun je het supportteam van BDSMzaken om hulp vragen. Het supportteam kan zo nodig het groepsbeheer overrulen.


89 Deelnemers op de site. 20577 Actieve deelnemers. 706 bezoekers.