Overzicht versies website

Hier staan alle wijzigingen die in de loop der jaren zijn doorgevoerd. Het geeft een aardig beeld van alle ontwikkelingen die voortdurend plaatsvinden. Sommige vermeldingen bij oudere versies van de website kunnen achterhaald zijn door aanpassingen in volgende versies.

Deze lijst wordt voortdurend bijgehouden als er nieuwe features zijn opgeleverd of bugs zijn verholpen.

Versie 6.1 (2021/2022)

Groeimodel

We introduceren een nieuwe versie deze keer niet als één grote update, maar we leveren een pakketje op zodra dat beschikbaar is. Een soort groeimodel, zodat iedereen zo snel mogelijk de extra opties kan gebruiken. Dit gaat door totdat alle onderdelen die we voor deze versie gepland hadden klaar zijn. Daarna beginnen we met een nieuwe versie en een nieuw pakketje met klussen. De onderdelen 6.1a en 6.1b zijn al opgeleverd. Er wordt nu gewerkt aan 6.1c.

Wat hebben we in gedachten voor deze gehele 6.1 versie?

 • Beter inzicht in groepslidmaatschappen. (6.1a)
 • Beter inzicht in gegeven en ontvangen aanbevelingen. (6.1b)
 • Een andere wijze van 'taggen'. Woorden in teksten na een # gelden als tag. (6.1c)
 • Optie tot 'mention' door het typen van een @ gevolgd door een nicknaam.
 • Toevoegen van afbeeldingen in groepsberichten.
 • Toevoegen van videos en artikelen van social media in groepsberichten.

Features 6.1c

 • 10-2022: Alle diensten en teksten met betrekking tot SMS-services zijn uitgefaseerd.
 • 07-2022: Bij de functie 'wijzigen toegangscode' krijg je geen melding, waaruit je kan opmaken of het e-mailadres bij ons bekend is of niet .
 • 08-2021: Een teamkeuze (vlaggetje) op een hoofdstuk of dagboekverhaal is nu ook te zien in de lijstjes hoofdstukken of dagboekverhalen bij het verhaal of dagboek.
 • 05-2021: Aan de uitgaansgelegenheden zijn extra categoriën toegevoegd zoals BDSM-hotel, BDSM-ruimte en Rendez-vous-hotel.
 • 04-2021: De steunkleur van regel die bij groepen aangeeft wie mag posten, is gelijk gemaakt aan die van een aanbevelingsregel.
 • 04-2021: De gekozen kleur van de aanbevelingregel is gewijzigd van pale-blue naar light-blue.
 • 04-2021: 'Sticky' groepsberichten worden op de voorpagina niet meer als zodanig getoond.

Bug-Fixes 6.1c

 • Fixed 12-2022: In het overzicht van groepsgesprekken stond onterecht een slotje in de rechterkolom als de deelnemer in de linkerkolom gebokkeerd was.
 • Fixed 12-2022: Verwijderde groepsberichten waren op de voorpagina van de site nog zichtbaar.
 • Fixed 12-2022: Een prikbordbericht, voor Informatieservices omtrent degene die je volgt, werd niet aangemaakt als je service stond ingesteld op 'Prikbord + mail'.
 • Fixed 05-2022: Op het deelnemeroverzicht stond in sommige gevallen onterecht dat een advertentie niet gezien mocht worden.
 • Fixed 02-2022: Door een wijziging bij Apple werkte het menu aan de bovenzijde niet goed op een iPhone.
 • Fixed 02-2022: De irritante beperking na 25 gratis inlogs was te makkelijk te omzeilen (wat dan ook veelvuldig gebeurde).
 • Fixed 01-2022: De mailberichten als informatieservice indeien een volger iets publiceerde, werden niet verstuurd.
 • Fixed 08-2021: De wachtschermfunctie na verbruik van de gratis inlogs werkte niet voor deelnemers die nog nooit Ster of Basis waren geweest.
 • Fixed 08-2021: De 'behulpzame' aanwijzing bij koppeling van activiteiten aan een verhaal gaf foute informatie.
 • Fixed 07-2021: Bij een aanbeveling op een websitereactie ontbrak in het prikbordbericht de verwijzing naar de bijdrage waar de reactie op gegeven was.
 • Fixed 05-2021: Bij een advertentie op het overzichtsscherm van een basisdeelnemer stond dat de advertentie niet voor iedereen zichtbaar was.
 • Fixed 05-2021: Bij de samenvatting van aanbevelingen worden geen nicknamen meer getoond aan gebruikers die niet ingelogd zijn.
 • Fixed 04-2021: Je karakteprofiel bleek niet in te vullen, omdat de radiobuttons niet aangeklikt konden worden.
 • Fixed 04-2021: Op kleine schermen stonden onder het 2e nieuwsbericht van de voorpagina 3 regels om een aanbevelling te geven.
 • Fixed 04-2021: In de tabel met ontvangen/gekregen aanbevelingen waren de waarden voor geven/ontvangen omgedraaid.

Features 6.1b

 • 04-2021: 'Sticky' groepsberichten worden op de voorpagina niet meer als zodanig getoond.
 • 04-2021: In de lijstjes 'Wie keek naar mij?' en 'Wie bekeek ik?' kun je zien welke pagina bekeken is en je kunt daar direct naar toe direct linken.
 • 04-2021: De optie Aanbevelen staat nu direct onder een bijdrage (en niet meer in het menu 'Mijn acties') samen met een korte samenvatting van eerder gegeven aanbevelingen.
 • 04-2021: De samenvatting van gegeven aanbevelingen toont namen van enkele deelnemers die een aanbeveling hebben gegeven (waaronder 'Jij') plus het totale aantal.
 • 04-2021: Een klik op de samenvatting van gegeven aanbevelingen, opent een popupvenster met alle namen van de deelnemers die een aanbeveling hebben gegegeven.
 • 04-2021: Een aanbeveling geven of intrekken wordt direct zichtbaar gemaakt in een samenvatting achter de aanbeveel-button.
 • 04-2021: Een aanbeveling geven of intrekken wordt direct geteld bij de Algemene Gegevens of tabellen.
 • 04-2021: Een aanbeveling op een hoofdstuk van een verhaal of een dagboekverhaal van een dagboek wordt vanaf nu afzonderlijk geteld. Je kunt dus meerdere hoofdstukken van een verhaal of dagboekverhalen van een dagboek een aanbeveling geven. Dat geldt dan ook gelijk (maximaal 1x) als aanbeveling voor het bovenliggende verhaal of dagboek. Verhalen of dagboeken met meer delen kunnen zo evenredig veel aanbevelingen krijgen als verhalen of dagboeken met weinig delen.
 • 04-2021: De aantallen aanbeveling op een hoofdstuk of dagboekverhaal zijn zichtbaar gemaakt in de lijst 'alle delen van dit verhaal/dagboek'.
 • 04-2021: Je kunt nu ook aanbevelingen geven voor Begrippen, FAQ's, help-items en nieuwsberichten.
 • 04-2021: Je kunt nu ook openbare websitereacties onder een bijdrage van iemand aanbevelen.
 • 04-2021: Op je persoonlijke overzichtsscherm 'Mijn Publicaties' staat nu een totaaloverzicht van alle aanbevelingen die je ooit hebt gegeven of ontvangen, gesorteerd per type bijdrage.
 • 04-2021: Op het overzichtsscherm van een deelnemer zie je nu ook het totaal aantal aanbevelingen dat deze deelnemer in de loop der tijd heeft gegeven/gekregen, gesorteerd per type bijdrage.
 • 04-2021: De telling van aantal raadplegingen werd flink vervuild door het samenstellen van prikbordberichten of mails van de Informatieservices. Met als gevolg dat direct na publicatie al een fiks aantal raadplegingen geteld werden. Het hele systeem van tellen van raadplegingen is omgegooid, zodat nu alleen wordt geteld als iemand daadwerkelijk de bijdrage op het scherm bekijkt. Bestaande aantallen voor de raadplegingen laten we ongemoeid.
 • 04-2021: Bij een groepsbericht staat nu niet alleen het aantal keer dat het bericht gelezen is, maar ook door hoeveel unieke deelnemers.
 • 04-2021: De layout van alle bezoekersschermen is gestandaardiseerd. Het vak 'Mijn acties' staat nu altijd aan de bovenkant van het herm (ook op kleine schermen), zodat je makkelijker bij alle optie kunt.
 • 04-2021: Het vak 'Mijn acties' is op alle schermen (anders dan het deelnemerscherm) uitgedund, zodat het alleen nog opties bevat die specifiek voor dat scherm gelden. Wil je iets met een deelnemer, dan moet je naar het overzichtsscherm van die deelnemer door op de nicknaam te klikken.
 • 04-2021: De knop 'Niet-ok-melden' komt nu voor bij alle bijdragen waar je zo'n melding kunt doen.
 • 04-2021: Het supportteam kan nu ook een teamkeuze ('vlaggetje') toekennen voor boekbesprekingen, filmbesprekingen, winkelbeoordelingen en beoordelingen van uitgaansgelegenheden.
 • 04-2021: De menu optie 'Mijn contacten' kleurt geel als er uitsluitend aandacht gevraagd wordt voor een groepsactie. Is er ook een Mailboxbericht voor je, dan kleurt de optie rood. Dezelfde gele kleur wordt ook gebruikt op andere plaatsen waar geattendeerd wordt op beheertaken voor het groepsbeheer.

Bug-Fixes 6.1b

 • Fixed 04-2021: In de tabel met ontvangen/gekregen aanbevelingen waren de waards voor geven/ontvangen omgedraaid.
 • Fixed 04-2021: Ster-Deelnemers kregen de grote profielafbeelding niet meer te zien.
 • Fixed 04-2021: het generen van de waarschuwing van een verlopen advertentie op je prikbord gaf een foutmelding.
 • Fixed 04-2021: Het toevoegen van een favoriet aan je volglijst gaf een foutmelding.
 • Fixed 04-2021: Er ontstonden nu en dan 'time-out' meldingen bij handelingen (lezen/schrijven) van mailboxberichten.
 • Fixed 04-2021: Het bleek voor een niet-Ster-Deelnemer onmogelijk om het laatste bericht uit een mailwisseling naar aanleiding van een contactadvertentie te verwijderen uit de mailbox.
 • Fixed 04-2021: In de begrippenlijst werden de bijbehoren afbeeldingen niet afgedrukt.
 • Fixed 04-2021: Bij de 'teasers' (afgekorte introductie van een lange tekst) ontbrak halverwege de tekst een letter (alleen zichtbaar opgrote schermen).
 • Fixed 04-2021: Indien je geen Ster-Deelnemer Ster-Deelnemer (meer) was, kreeg je geen informatieve e-mail na het ontvangen van een aanbeveling.

Features 6.1a

 • 03-2021: Boven alle groepsgesprekken zijn de groepstabbladen opgenomen, zodat je snel naar een andere groep kan overstappen.
 • 03-2021: Het vak 'mijn akties' op het scherm voor groepsgesprekken is nu ook op kleinere schermen aan de bovenzijde geplaatst.
 • 03-2021: Bij het overzicht van groepsberichten in een groep, zijn nu ook aan de bovenzijde de groepstabbladen opgenomen, zodat je snel naar een andere groep kan overstappen.
 • 03-2021: De gebruikte termen voor verschillende type deelnemers zijn overal gelijkgetrokken (qua benaming en exact dezelfde schrijfwijze).
 • 03-2021: Het verschil in mogelijkheden tussen de verschillende type deelnemers is overzichtelijk in één tabel geplaatst op de betaalpagina. Zo weet je waarvoor je betaald.
 • 03-2021: Als je groepslid wordt van een besloten groep dan verschijnt geen prikbord bericht meer op de opebare prikborden. Er komt alleen nog een bericht op je Privé Prikbord.
 • 03-2021: Je kunt op de pagina van een deelnemer zien aan welke openbare groepen hij/zij deelneemt.
 • 03-2021: Op de pagina die je van een deelnemer bezoekt, zijn onderdelen die geen inhoud hebben weggelaten. De pagina wordt hiermee veel korter en overzichtelijker.
 • 03-2021: Onderdelen die op je persoonlijk overzichtsscherm en op het bezoekersscherm van een deelnemer per item veel ruimte in namen, zijn omgezet naar tabellen met 1 regel per item.
 • 03-2021: De persoonlijke overzichtsschermen van deelnemers zijn opnieuw ingedeeld. Onderwerpen die logisch bij elkaar horen, staan nu op hetzelfde overzichtsscherm. De namen zijn begrijpelijker gemaakt.
  • Mijn Privé Prikbord - Privé Prikbord + lijstjes 'Wie bekeek ik?' en 'Wie keek naar mij', Volglijst, persoonlijke groepenlijst.
  • Mijn Persoonlijke Publicaties - Accountinfo, Verhalen, Dagboeken, Recente Mailwisselingen, Contactadvertentie, Profielen, Matchwensen en Checklists.
  • Mijn Algemene publicaties - Beoordelingen van Boeken, Films, Winkels en Uitgaansgelegenheden, gestarte groepsgesprekken + recente reacties en de (verstopte) Negeerlijst.
 • 03-2021: De benaming bij de menu-optie 'Mijn Publicaties' zijn begrijpelijker gemaakt.
 • 03-2021: Alle handelingen met drukknoppen die onomkeerbaar zijn of een grote impact hebben, moeten nu bevestigd worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor je negeerlijst of het verwijderen van mailberichten of openbare reacties op je bijdragen. Voor groepsbeheerders gaat het om het blokkeren van berichten.
 • 03-2021: De bediening van het menu aan de bovenzijde van het scherm werkt nu beter op mobiele devices (met name die van Apple).
 • 03-2021: Tot 2004 (!) was het mogelijk om je als deelnemer aan te melden met het geslacht 'travestiet'. Daarna was dat niet maar mogelijk, maar nog steeds waren er deelnemers van het eerste uur met deze geslachtaanduiding. Op zoekschermen kwam dan ook nog de optie 'travestiet' voor. Dit is aangepakt. De term 'travestiet' komt nu niet meer voor.
 • 02-2021: Op je persoonlijke deelnemeroverzicht zijn alle groepen verzameld waar je lid van bent. Daarbij worden ook maximaal 10 actieve openbare en maximaal 10 actieve besloten groepen gemeld waar je nog geen lid van bent. Je kunt je hier direct bij aanmelden als je dat wilt.
 • 02-2021: De naam van een groep kleurt rood als er nog aspirant leden beoordeeld moeten worden. Dat linkt dan direct naar het groepsleden-scherm waar je de aanmelding kunt beoordelen (alleen voor groepseigenaren en groepsbeheerders).
 • 02-2021: Als je voor een groep bent uitgenodigd dan kleurt de naam van de groep geel. De linkt brengt je direct naar de pagina om die uitnodiging te accepteren of af te wijzen.
 • 02-2021: Bij de optie 'Mijn groepen' in het menu aan de bovenkant van het scherm kleurt een groep geel als je voor die groep bent uitgenodigd. De link brengt je direct naar de pagina om die uitnodiging te accepteren of af te wijzen.
 • 02-2021: De sortering van de groepen, bij de optie 'Mijn groepen' in het menu aan de bovenkant van het scherm, is gewijzigd van alfabetisch naar gesorteerd per groepsrol (in de volgorde eigenaar, beheerder, groepslid).
 • 02-2021: In het overzicht 'Alle groepen' is voor de groepsnaam het icoontje opgenomen om te kunnen klikken naar het scherm met informatie over de groep.

Bug-Fixes 6.1a

 • Fixed 03-2021: Na periodieke update van je privé-prikbord gaven sommige berichten aan dat je geen Ster meer zou zijn.
 • Fixed 03-2021: De link naar de volledige beoordeling in de lijst onder een boek, film, uitgaan of winkel ontbrak.
 • Fixed 03-2021: Aanbevelingen van een checklist werden foutief geteld.
 • Fixed 03-2021: Bij het afkorten van een titel van een groepsbericht die langer was dan 40 tekens, werd één letter dubbel afgedrukt.
 • Fixed 03-2021: Indien een vrouw reageerde op een advertentie waar een man werd gezocht dan werd de reactie niet gemarkeerd met een rood kruis.
 • Fixed 02-2021: De mail die werd verstuurd na wijzigen van het e-mailadres bevatte een onjuiste link.

Wijzigingen supportdeel (alleen zichtbaar voor supportteamleden)

 • 05-2021: De pagina van het beheeroverzicht en de uitvoering van processen zijn gescheiden. Procesuitvoer gebeurd nu op een afzonderlijke pagina.
 • 04-2021: Foutmelding bij het beheer van profielen opgelost.
 • 04-2021: Een beheerkeuze kan nu afzonderlijk worden toegevoegd aan een hoofdstuk of dagboekverhaal.
 • 04-2021: Een groepsbericht dat geblokkeerd is, blijft voor supportteamleden zichtbaar (ondanks de vermelding dat het bericht verwijderd is). Je kunt dan zelf zien waarom het bericht geblokkeerd is.
 • 04-2021: De controle op dubbele inlogs is verscherpt. Het aantal keer dat 2 deelnemers van hetzelfde IP-adres inloggen wordt nu geteld. Een verdenking wordt hiermee veel zwaarder.
 • 04-2021: Een dubbele inlog met een (ondertussen) uitgeschreven deelnemer wordt genegeerd.
 • 03-2021: Kleine aanpassing in het menu voor het supportteam. De optie 'deelnemer' wordt herhaald in het openklappende menu. Dat werkt beter op touchscreens.
 • 03-2021: Onomkeerbare handelingen of handelingen met een grote impact, moeten nu vooraf bevestigd worden. Dit betreft uit publicatie halen, blokkeren, teamkeuze en diverse verwijderingen.
 • 03-2021: Bij het beheren van openbare websitereacties zie je altijd nog maar één icoon van een vuilnisbak.
 • 02-2021: Opnieuw gekeken naar de scheiding van verantwoordelijkheden tussen supportteamleden en groepsbeheer. Beiden kunnen hun verantwoordelijkheden uitvoeren zonder elkaar taken over te nemen.

Versie 6 (2020-2021)

Wijzigingen Basis-Deelnemers Basis-Deelnemer

In deze update staan de veranderingen met betrekking tot het Basis-Deelnemerschap Basis-Deelnemer centraal.

Een Standaard-Deelnemer kan niet meer onbeperkt inloggen, maar krijgt een beperkt aantal inlogs. Deze telt na elke inlog terug naar nul. Als de teller op nul staat dan heeft de Standaard-Deelnemer de volgende opties:

 • Voor een periode Ster-Deelnemer Ster-Deelnemer worden tegen de gebruikelijke vergoeding voor Ster-Deelnemer.
 • Voor een periode Basis-Deelnemer Basis-Deelnemer worden tegen een kleine vergoeding. Dit is aantrekkelijk als je (gedurende een periode) regelmatig inlogt.
 • Met aantal extra inlogs X-tra-Deelnemer X-tra-Deelnemerworden. Dit is aantrekkelijk voor wie weinig inlogt. De extra inlogs blijven altijd geldig.
 • Doorgaan, maar met grotere beperking dan gebruikelijk (hinderlijke vertraging).

Features

 • 02-2021: Je kunt nu per groepsgesprek zien hoeveel keer deze is geraadpleegd.
 • 02-2021: Groepseigenaren en groepsbeheerder zien op het groepenscherm direct of er nog aspirant leden wachten op beoordeling. De optie 'Groepsleden beheren' kleurt dan rood.
 • 02-2021: Het menu aan de bovenzijde van het scherm is uitgebreid met de groepen (max. 10) waarvan je lid bent.
 • 02-2021: Je kunt op het selectiescherm voor groepen nu ook zoeken naar inactieve groepen.
 • 02-2021: Als je met een zoekscherm ergens op gezocht hebt, dan krijg je een waarschuwing dat er een zoekfilter actief is.
 • 02-2021: Groepseigenaren kunnen een geblokkeerd groepslid uit een groep verwijderen.
 • 02-2021: Indien je autologin hebt ingeschakeld bij je instellingen, dan staat de aanvinkoptie op het inlogscherm standaard aangekruisd.
 • 02-2021: Als een nog niet verzonden concept-bericht in je mailbox staat, dan licht het tabblad Concepten rood op.
 • 02-2021: Als er mailboxberichten of vrije mail voor je zijn, dan wordt het aantal nu in het menu en in de tabbladen aangegeven.
 • 01-2021: De verplichte recycle-session van de server vindt nu standaard elke nacht plaats om 04:00 uur, in plaats van de bizarre default 'om de 1740 minuten?' (-29 uur). Bij een recycle wordt iedereen uitgelogd, dus dat is een vast (nachtelijk) tijdstip van belang voor Standaard-Deelnemers met beperkte inlogs.
 • 01-2021: Zoeken in vrije teksten verbeterd/versneld door nieuwe indexeringsmodule.
 • 01-2021: Extra indexen aan de database toegevoegd zodat gegevens sneller gelezen kunnen worden.
 • 01-2021: Ongelezen Mailboxberichten kunnen worden verwijderd, zonder dat de meni-optie 'Mijn Contacten' rood blijft oplichten.
 • 01-2021: Op de centrale betaalscherm wordt aangegeven tot hoelang je nog Ster-Deelnemer Ster-Deelnemer of Basis-Deelnemer Basis-Deelnemer bent.
 • 01-2021: De layout van het centrale betaalscherm is aangepast aan verschillende formaten van schermen.
 • 01-2021: De ticketcode is afgeschaft, omdat die vaak verwarring gaf. Na verwerking van een betaling gaat het Ster-Deelnemerschap nu direct in of wordt automatisch verlengd.
 • 01-2021: Elke nieuwe en bestaande deelnemer krijgt een aantal inlogs waarmee als Standaard-Deelnemer ingelogd kan worden.
 • 01-2021: Op je accountpagina is informatie over je logins toegevoegd.
 • 01-2021: Op je accountpagina is informatie over je Ster-Deelnemerschap Ster-Deelnemer en Basis-Deelnemerschap Basis-Deelnemer toegevoegd (indien van toepassing)
 • 01-2021: Op je accountpagina is informatie over X-tra inlogs toegevoegd (indien van toepassing)
 • 01-2021: Groepsberichten van uitgeschreven deelnemers worden nu aangeduid met 'Oud deelnemer xxxxxx', waarbij xxxxxx het oorspronkelijke ID is.

Bug-Fixes in deze versie

 • Fixed 02-2021: Een prikbordbericht over een uitgevoerde matching linkte naar de verkeerde plek.
 • Fixed 02-2021: Na een edit van een reactie in een groepsgesprek wordt nu de ververste pagina getoond bij de juiste reactie in beeld.
 • Fixed 02-2021: De link 'Bekijk Krakterprofiel' op een overzichtsscherm van een deelnemer eindigde onjuist, waardoor overige tekst ook meelinkte.
 • Fixed 02-2021: De knop 'Aanmelden via groepenlijst' op het infoscherm van groepen linkte niet goed naar de groepenlijst.
 • Fixed 02-2021: De optie 'begin nieuw groepsgesprek' overlapte op kleine schermen met andere inhoud.
 • Fixed 02-2021: Nieuwe deelnemers werden niet meer automatisch groepslid van openbare groepen waarin ook Standaard-Deelnemers en Basis-Deelnemers Basis-Deelnemer mogen schrijven.
 • Fixed 02-2021: Nieuwe deelnemers werden niet meer automatisch geabonneerd op de standaard mailinglijsten.
 • Fixed 02-2021: Bij het zoeken naar groepen werden inactieve groepen standaard getoond. Nu moet je daar bewust voor kiezen.
 • Fixed: een klik in de Nieuwsbrief op een Advertentie van een Basis-Deelnemer Basis-Deelnemer gaf onterecht geen toegang tot de advertentie.
 • Fixed 02-2021: De telling van het aantal raadplegingen van je deelnemeraccount is lange tijd onjuist geweest. Als je met berichtjes op de voorpagina stond, dan werd dat ook als raadpleging geteld. Nu geldt alleen nog je persoonlijke overzichtspagina als raadpleging.
 • Fixed 02-2021: In bepaalde gevallen kon een Basis-Deelnemer Basis-Deelnemer niet op een advertentie van een Standaard-Deelnemer reageren.
 • Fixed 02-2021: De geforceerde overdracht van een groepseigenaar aan een nieuwe groepseigenaar gaf een foutmelding, indien de oude groepseigenaar het enige groepslid was.
 • Fixed 01-2021: De drukknop 'Verwijder' op het scherm om een groep te beheren had geen functie. De drukknop is verwijderd.
 • Fixed 01-2021: De sortering van berichten in je mailbox klopte soms niet. Je zag dan dat je nieuwe mail had, maar je kon het bericht niet terugvinden. Deze was er wel, maar zat dieper in de lijst verstopt.
 • Fixed 01-2021: Sommige acties vanaf de groepsledenlijst vragen veel tijd om uit te voeren (door het versturen van mailberichten en prikbordberichten aan groepsleden) 01-2021. Daardoor werd vaak 2 of 3 keer op dezelfde link geklikt. Dit leverde extra mails en prikbordberichten op. Je kunt nu nog maar 1x op een link klikken.
 • Fixed 01-2021: De optie 'Herinner mijn login' op het inlogscherm stond onterecht altijd aan.
 • Fixed 01-2021: Als je ooit een niet-ok-melding had gedaan, dan ontstond een foutmelding als je je als deelnemer wilde uitschrijven.
 • Fixed 01-2021: Een reactie op een advertentie die als concept was bewaard in de mailbox, mocht als Basis-Deelnemer Basis-Deelnemer niet worden verstuurd ondanks het Basis-Deelnemerschap Basis-Deelnemer.
 • Fixed 01-2021: In een aantal gevallen was het mogelijk dat deelnemers zonder Ster-Deelnemer of Basis-Deelnemer een advertentie konden lezen van een deelnemer die ook geen Ster-Deelnemer of Basis-Deelnemer had.
 • Fixed 01-2021: Bij het automatisch verversen van je privéprikbord, werden berichten behandeld alsof je geen Ster-Deelnemer meer was. Berichten zoals aanbevelingen werden daardoor geanomiseerd.
 • Fixed 01-2021: Het was mogelijk ongelezen mailboxberichten te verwijderen. Dit leidde tot onterechte melding 'ongelezen mail in je mailbox'.
 • Fixed 01-2021: Het contrast van de lichtgrijze voetteksten, zoals bij je prikbordberichten, is vegroot, zodat ze beter leesbaar zijn.
 • Fixed 01-2021: De knop 'Uitschrijven' op je accountpagina is nu opvallend rood.
 • Fixed 01-2021: Vraagbaak naar het oude forum uit het menu verwijderd.

Wijzigingen supportdeel (alleen zichtbaar voor supportteamleden)

 • Scheiding in rollen tussen groepsbeheer en supportteamlid aangebracht, zodat vergissingen met uit te voeren acties tot het verleden behoren.
 • Op het beheerscherm verschijnt voor de webmaster een lijstje met nog onafgehandelde dubbele inloogers.
 • De controlesoftware die Hans had gemaakt om dubbele accounts te achterhalen heeft hij overgedragen aan mij. Het is nu ingebed in de website. De controle is als dagelijkse geautomatiseerd proces opgenomen, waarbij wordt vastgesteld welke deelnemers de afgelopen dag binnen een uur vanaf hetzelfde IP-adres hebben ingelogd. En vanaf het beheerscherm voor deelnemers kan via een extra Tabblad direct vegeleken worden welke deelnemers dat waren. De afhandeling gebeurt nu ook via dat scherm.
 • De beheeropmerking kon geen langere teksten aan (> 4000). De lengte is nu onbeperkt.
 • Teamleden van niveau 'C' met autorisatie voor 'dnm' kunnen nu zoeken op het deelnemerscherm voor beheerders.
 • Beheerscherm van deelnemers uitgebreid met info over aantallen inlogs en Basis-Deelnemerschap Basis-Deelnemer
 • Gewijzigde telling van het aantal inlogs: onderscheid naar aantal totaalinlogs, Sterinlogs, Basisinlogs en resterende Basisinlogs
 • Informatie over Ster-Deelnemerschap Ster-Deelnemer en onbeperkt Basis-Deelnemerschap Basis-Deelnemer zijn nu direct opgenomen in het deelnemeraccount. Hierdoor hoeft niet elke keer berekend te worden of een deelnemer Ster-Deelnemer of Basis-Deelnemer is.
 • De 30-dagen gratis Ster-Deelnemer voor nieuwe deelnemers is vervallen.

Versie 5.1.x (2019-2020)

In deze update zijn meerdere wijzigingen doorgevoerd op basis van de zogenaamde Top-12 issues die voortvloeien uit een bredere discussie over veiligheidsgevoel. De Top-12 bevat ideeën om dat veiligheidsgevoel te vergroten. Deze Top-12 issues vormen de leidraad bij verdere ontwikkelingen.

Features

 • Alleen deelnemers van 18 jaar of ouder kunnen een contactadvertentie plaatsen (Top 12 focus).
 • Het is niet meer mogelijk om ingevoerde mailboxberichten of groepsberichten dubbel te versturen. Na een 1e klik op de drukknop 'Opslaan' wordt deze uitgeschakeld.
 • Je kunt nu met één klik 'foute content' melden bij het supportteam. Je melding wordt dan direct in behandeling genomen (onderdeel Top-12 focus).
 • De naamswijziging van het beheerteam is definitief gewijzigd in 'supportteam'. Dat komt nu overal op de website zo terug. De beheerkeuze ('het vlaggetje') heet vanaf nu dan ook teamkeuze.
 • Er zijn extra maatregelen genomen in de voortdurende strijd tegen spammers die berichten naar alle deelnemers proberen te versturen.
 • Privacy-gevoelige gegevens die niet strikt noodzakelijk zijn voor de werking van site zijn vernietigd. Het betreft onder andere betaalgegevens die ook bij betaalproviders te raadplegen zijn (onderdeel Top-12 focus).
 • Het is niet mogelijk om bijdragen van iemand te gaan volgen indien deze deelnemer de optie voor Vrije Mailboxberichten uit heeft staan (onderdeel Top-12 focus).
 • Het scherm voor uploaden van een profielafbeelding is vereenvoudigd.
 • Je moet verplicht aangeven of je gerechtigd bent een profielafbeelding te publiceren.
 • Je moet verplicht aangeven dat jij zelf de persoon bent op je profielafbeelding.
 • Een jongere (18-) mag niet uitgenodigd worden voor een groep, maar mag zelf nog wel groepslid worden (onderdeel Top-12 focus)
 • Bij een uitnodiging voor een groep wordt een disclaimer geplaatst om aan te geven dat de groep een zelfstandig initiatief is dat niet namens of in opdracht van BDSMzaken gebeurt (onderdeel Top-12 focus).
 • Een zelfde disclaimer wordt bij de groepsinfo afgedrukt.

Bug-Fixes in deze versie

 • Bij het verwijderen van een groepsberichten bleven prikbordberichten die naar dat bericht verwezen staan. De links werkten echter niet meer.
 • Het vermelden van de deelnemergegevens bij een openingsbericht van een groepsgesprek gaf een leeg resultaat, indien de deelnemer door het supportteam geblokkeerd was.
 • Na het automatisch verlengen van een sessie verscheen in de titelbalk het aantal verversingen tussen haakjes. Dit gaf verwarring, omdat het leek of er nieuwe mailboxberichten waren.
 • Bevestigen toegangscode ging fout als en een afgewezen account bestond met hetzelfde e-mailadres.
 • De instelling van de Informatieservice 'Mijn Mailbericht is gelezen' veranderde elke keer spontaan van 'E-mail + Prikbord' naar 'E-mail'.
 • Een verlopen advertentie wordt nu niet meer als actief getoond in het overzicht 'laatst ingelogde deelnemers'.
 • Ster-Deelnemers die niet zichtbaar online wilde zijn, verschenen toch in het lijstje 'laatst ingelogde deelnemers'.
 • Groepseigenaren konden deelnemers die geen Mailboxberichten wilden ontvangen toch een groepsuitnodiging sturen.
 • Het versturen van grote aantallen spam-berichten is onmogelijk gemaakt.
 • Typefouten in standaard samengestelde mail en mailboxberichten verbeterd.
 • Dagboeken en verhalen met zeer veel dagboekverhalen/hoofdstukken (meer dan 1000) werkten vertragend of veroorzaakten een timeout-melding. Deze lange dagboeken/verhalen zijn gesplitst in delen van 100 verhalen.
 • Vertraging bij het lezen van lange groepsgesprekken verholpen.
 • Wie bij de instellingen de optie 'Zichtbaar online' uit had, was wel vindbaar in 'Zoeken deelnemers'.
 • Het gekleurde bolletje bij een nicknaam gaf een onjuiste kleur aan bij een deelnemer die bij de instellingen de optie 'Zichtbaar online' uit had.
 • Standaard-Deelnemers werden ten onrechte gefilterd in het lijstje 'Wie keek naar mij?'.

Wijzigingen supportdeel (alleen zichtbaar voor teamleden)

 • In het menu verwees de optie Beheer naar het selectiescherm deelnemers tbv de webmaster. Dit is gewijzigd naar het algemene selectiescherm voor alle deelnemers.
 • Introductie nieuwe module voor het afhandelen van meldingen over foute content.
 • Het systeem geeft aan teamleden voorstellen voor het toekennen van een teamkeuze (vlaggetje).
 • Bij het vaststellen van vertrouwde IP-adressen van teamleden werden ook adressen met een einddatum geselecteerd.
 • Het wijzigen van een omschrijving bij een afbeelding betekent dat de afbeelding opnieuw beoordeeld moet worden.
 • Default zoekwaarden op selectieschermen Adv, Dgb, Prf en Vhl aangepast, zodat direct werkvoorraad zichtbaar is.
 • Verbeterde opruiming sessie-variabelen na uitloggen teamlid

Versie 5.0.x (2018)

Einde betaalde SMS´jes

Deze update staat voor het grootste deel in het teken van alle wijzigingen met betrekking tot de SMS-functies op de website. Onze SMS-provider stopt per 1 juli 2018 met de mogelijkheid om betaalde SMS-berichten te versturen. De optie om vanaf de website SMS-berichten te sturen waarvoor de ontvanger niet hoeft te betalen blijft bestaan.

Om de functies die we met SMS bieden te blijven ondersteunen vervangen we de betaalde SMS-berichten door SMS-credits. Deze optie bestond al bij de privé-berichten, maar dat is nu uitgebreid naar de Informatieservices per SMS en de Matchfunctie.

Bij het betalen voor Ster-Deelnemerschap ontvang je nu automatisch een aantal SMS-credits die je kunt inzetten bij de Infoservices, de privé SMS-chat of het ad-hoc matchen.

Features

 • Een ad-hoc Matchaanvraag met één specifieke deelnemer wordt niet meer afgerekend met een dure betaalde SMS, maar via veel goedkopre SMS-credits uit je SMS-creditvoorraad. Het resultaat van de matching wordt niet meer per SMS verstuurd, maar is direct beschikbaar bij je Matchresultaten.
 • De Informatieservices per SMS worden niet meer afgerekend via een dure betaalde SMS maar met de veel goedkopere SMS-credits uit je SMS-creditvoorraad. Een informatieservice wordt alleen uitgevoerd indien je voldoende SMS-credits in je creditvoorraad hebt.
 • De betaalservice Bancontact/MrCash heet nu formeel alleen Bancontact. Alle teksten en relevante afbeeldingen zijn hierop aangepast.
 • De SMS-box is volledig vernieuwd en werkt nu hetzelfde als je Mailbox. Alle privé-gesprekken zijn overzichtelijk terug te vinden.
 • Voordat je een SMS-bericht stuurt naar iemand wordt duidelijk aangegeven of het mobiele nummer van diegene bekend (en geïdentificeerd) is.
 • Het identificeren van je mobiele nummer is eenvoudiger. Je kunt een SMS met een identificatiecode aanvragen. Deze voer je dan op de website in
 • Na identificatie van je mobiele nummer ontvang je voortaan 50 in plaats van 20 gratis SMS-credits.
 • Als je sessie na 20 minuten automatisch werd ververst stond er een '(1)' in de titelbalk. Dit was verwarrend omdat het leek of er mail voor je was.
 • Onze verklaring voor de Algemene Verordering Gegevensbescherming is nu opgenomen als bijlage in onze Gebruiksvoorwaarden.
 • Hinttekst over het plaatsen van een bericht in groepen voor wel/geen Ster-Deelnemers verduidelijkt.

Bug-Fixes in deze versie

 • De optie 'Onzichtbaar online' werkte onterecht ook voor Standaard-Deelnemers
 • Deelnemers met een Ster-Deelnemerschap via periodieke betaling kregen onterecht toch een betalingsherinnering.
 • Het afbreken van een transactie om SMS-credits te kopen resulteerde in een 'file not found'.
 • De verificatie van het mobiele nummer per SMS werkte bij sommigen niet goed. De functie is aangepast, zodat deze eventueel overgeslagen kan worden.
 • De Informatie over gebeurtenissen van Informatieservices terwijl geen Ster-Deelnemerschap aanwezig is verduidelijkt.
 • Priveé SMS-berichten die langer zijn dan éℜn SMS werden door de provider niet goed afgehandeld.
 • Hoewel dagboeken alleen voor deelnemers zichtbaar zijn, bleken dagboekverhalen toegankelijk via zoekmachines.
 • Nadat iemand een aanbeveling had gegeven bevatte de mail uit de bijbehorende Informatieservice een onjuiste tekst.
 • De optie 'SMS-credits aanschaffen' kon ook door niet-ingelogde deelnemers aangeroepen worden en leidde tot een fout.
 • De optie 'Nieuwe groep aanmaken' werd onterecht aan een niet ingelogde deelnemer getoond.
 • Een deelnemer die op 2 apparaten tegelijk inlogde gaf een probleem bij de registratie van 'laatst ingelogde deelnemers'.
 • Een aanbeveling van een deelnemer waarvan de sessie ondertussen was verlopen resulteerde in een foutmelding.
 • De controle op het afgeschermd tonen van profielafbeeldingen gaf soms rare resultaten.
 • Een Basis-Deelnemer Basis-Deelnemer kon profielafbeeldingen zien die alleen voor Ster-Deelnemer Ster-Deelnemer beschikbaar zijn.
 • Het invoeren van een nieuw groepsgesprek in de Algemene BDSMzaken groep leidde tot een timeout omdat te veel deelnemers tegelijekrtijd geinformeerd moeten worden (per SMS, Prikbord of e-mail). Deze Informatieservice boor nieuwe berichten is voor deze groep tijdelijk uitgeschakeld.

Wijzigingen supportdeel (alleen voor supportteamleden)

 • In het menu verwees de optie Beheer naar het selectiescherm deelnemers tbv de webmaster. Dit is gewijzigd naar het algemene selectiescherm voor alle deelnemers.
 • Bij het vaststellen van vertrouwde IP-adressen werden ook adressen met een einddatum geselecteerd.

Versie 4.4.x (2018)

Veiligheid omtrent toegangscode

De belangrijkste en omvangrijkste verbetering is voor iedereen waarschijnlijk ook de minst opvallende. Je hebt het namelijk niet dagelijks nodig, maar daarom is het zeker niet minder belangrijk. Het hele systeem van aanmelden, inloggen, toegangscode opvragen en dergelijke is geheel herzien om weer aan de eisen van deze tijd te voldoen. Toegangscodes worden volledig encrypted opgeslagen en zijn door niemand meer te achterhalen (dus ook niet door BDSMzaken). Er worden daarom ook geen leesbare toegangscodes meer per e-mail verzonden. Nieuwe deelnemers moeten zelf een toegangscode bedenken en als je je toegangscode vergeet dan kun je alleen een nieuwe toegangscode aanmaken. Na elke verandering van toegangscode of e-mailadres moet je deze met een link in een toegezonden e-mail bevestigen.

Deelnemer zonder Ster-Deelnemer noemen we vanaf nu Standaard-Deelnemers.

Features

 • Het kopen van SMS-credits via SMS ging fout als de deelnemer geen mobiel nummer had geregistreerd bij zijn account
 • Een deelnemer moet bij het opgeven van een toegangscode een wachtwoord van minimale sterkte gebruiken. Tijdens het typen wordt aangegeven hoe sterk het wachtwoord is.
 • Een groepseigenaar kan een eerdere afwijzing van een groepslid alsnog accepteren.
 • Opgeven van land, provincie en gemeente op regioscherm gebeurt nu zonder dat het scherm na elke keuze ververst.
 • Je negeerlijst is verhuisd naar de weinig gebruikte pagina 'Mijn Status'.
 • Waarschuwingen voor aflopen Ster-Deelnemer zijn nu afhankelijk van de duur. Langlopende Ster-Deelnemerschappen worden eerder gewaarschuwd.
 • Eerdere prikbordberichten over aflopen Ster-Deelnemerschap worden van je prikbord verwijderd als er een nieuwe waarschuwing aan toegevoegd wordt.
 • Een beheermaatregel die toegepast wordt op een ingelogde deelnemer heeft direct effect en niet pas bij de volgende inlog.
 • Gegevens van de ingelogde deelnemer worden bij elke paginaopvraag geactualiseerd.
 • Het automatisch inloggen is verbeterd.
 • Het scherm met informatie over de verschillende versies is overzichtelijker.
 • De controle op de invoer van een geldig e-mailadres is verbeterd en verduidelijkt.
 • De paginafooter is aangepast en nu ook zichtbaar op kleine schermen. De linken uit de footer zijn opgenomen in de sitemap.
 • Een teamlid van het supportteam mag altijd een vrije mailreactie versturen ongeacht de voorkeuren van een deelnemer of de negeerlijst.
 • Het scherm voor doen betalingen is verduidelijkt.
 • Bij een groot formaat profielafbeelding wordt aangeduid waarom deze wel/niet zichtbaar is.
 • De Verwijzing naar (historische) forumberichten op je overzichtspagina is verdwenen.
 • De maximum tekstlengte van een groepsbericht is verhoogd naar 64kB.
 • Op het groepenscherm is het veel herkenbaarder hoe je een groepsbericht kunt toevoegen.
 • Enkele duizenden kleine onzichtbare wijzigingen zijn doorgevoerd in de kern van de programmatuur, met het oog op het toekomstbestendig maken en op de groeimogelijkheden van de website. Belangrijkste punt was het efficienter gebruik van het beschikbare geheugen van de servers.
 • Alleen een ingelogde deelnemer mag zoeken binnen de accounts van deelnemers.

Bug-Fixes

 • Hardnekkig probleem met het menu opgelost door introductie van een geheel nieuw menu.
 • De linken van de menuitems aan de bovenkant van het scherm zijn op het hoogste niveau uitgeschakeld, zodat ook smartfoon gebruikers met Android een keuze uit het menu kunnen maken.
 • De regelafstand van de menu's op kleine schermen is vergroot, zodat je minder snel een fout maakt met het kiezen van een item.
 • Een deelnemer met de voorkeur 'vrije mail ontvangen' op UIT kon wel zelf een bericht beantwoorden.
 • De optie 'mail checklist' ontbrak in het overzicht van extra functies voor Ster-Deelnemers.
 • Het bleek mogelijk om aan te melden met een geboortedatum van een 15 jarige als deze in het jaar van aanmelden nog geen 16 was geworden.
 • Een e-mailbericht over aflopen Ster-Deelnemer wordt alleen gestuurd als dat bij je instelling is aangegeven.

Versie 4.3.x (2018)

Afscherming gegevens

Opnieuw hebben we maatregelen genomen om gegevens verder af te schermen voor iedereen die geen deelnemer is. Ook mensen op je negeerlijst hebben meer beperkingen gekregen

De belangrijkste veranderingen zijn:

 • Het onderdeel 'checklists' is verwijderd uit onze mailings.
 • Dagboeken zijn alleen nog te lezen door ingelogde deelnemer (dus niet door willekeurige bezoekers of door zoekmachines)
 • Een deelnemer op je negeerlijst kan niet meer de inhoud van jouw overzichtspagina bekijken.
 • Een deelnemer op je negeerlijst kan niet meer jouw dagboek of jouw checklist bekijken
 • Gegevens over je dagboek of je checklisten op je overzichtspagina zijn alleen te lezen door ingelogde deelnemers

Het kan een tijdje duren voordat zoekmachines alle pagina's van BDSMzaken opnieuw hebben ingelezen en geindexeerd. Pas daarna zijn de gegevens bij zoekmachines verwijderd.

Features

 • De contactadvertentie van een Basisseelnemer wordt alleen getoond aan Ster-Deelnemers. De contactadvertentie van een Ster-Deelnemer wordt aan iedereen getoond.
 • Elke deelnemer kan reageren op een contactadvertentie van een Ster-Deelnemer. Alleen een Ster-Deelnemer kan reageren op een contactadvertentie van een Standaard-Deelnemer.
 • Een Ster-Deelnemer kan altijd een mailwisseling starten met elke andere deelnemer.
 • Een Standaard-Deelnemer mag geen vrije mailwisseling starten, maar wel reageren op een bericht van een Ster-Deelnemer.
 • Een bestaande mailwisseling kan altijd voortgezet worden als tenminste één van beide Ster-Deelnemer is.
 • Iedereen kan een mailwisseling starten met een lid van het supportteam van de website.
 • In de periodieke nieuwsbrieven worden alleen contactadvertenties van Ster-Deelnemers Ster-Deelnemer opgenomen.
 • Bij de contactadvertentie kan alleen nog gezocht worden naar deelnemers vanaf 18 jaar.
 • Bij een matchwens is 18 jaar de minimum leeftijd van potentiele matchpartners
 • De opbouw van de mailings is licht gewijzigd.
 • De chatrooms van derden zijn niet langer bereikbaar via BDSMzaken.
 • Een nieuwe deelnemer wordt automatisch groepslid van de groepen die toegankelijk zijn voor Standaard-Deelnemer.
 • Bij verhalen en dagboeken staat nu de aanduiding 'Nieuw' als je dat verhaal of dagboek nog niet gelezen hebt.

Bug-Fixes

 • De editor voor lange tekstvelden is vernieuwd en is nu ook zichtbaar op kleinere schermen.
 • Een verlopen advertentie was zichtbaar op het deelnemeroverzicht, maar niet in volledige mode.
 • het opvragen van een niet bestaande contactadvertentie gaf een foutmelding.
 • Een niet ingelogde gebruiker kon op nicknaam zoeken bij advertenties en profielen.
 • Als iemand verlenging van het Ster-Deelnemerschap per SMS stop had gezet, maar het was nog niet verlopen dan meldde website toch nog 'Wordt automatisch verlengd'.
 • Als iemand geen BDSM-ervaring had werd op het BDSM-profiel een rare samengestelde melding getoond.
 • Na acceptatie als groeplid van een openbare groep met aanmeldwijze 'controle' kreeg het nieuwe groepslid een onjuiste e-mail.
 • De communicatie met telecomproviders bij verlenging Ster-Deelnemerschap via SMS leverde een ionbekende statuscode op waardoor Ster-Deelnemerschappen niet werd verlengg.
 • Op je volglijst konden deelnemers voorkomen die geblokkeerd waren door het supportteam. Deze worden nu gefilterd.

Versie 4.2 (2017)

Afscherming gegevens

In deze versie worden de eerste resultaten ingevoerd van het afschermen van gegevens voor iedereen die geen deelnemer is. De nicknamen van deelnemers worden niet meer getoond aan bezoekers en zoekmachines. Op die manier wordt de anonimiteit vergroot. Het is niet meer mogelijk om bij zoekmachines op nicknaam te zoeken.

Het kan een tijdje duren voordat zoekmachines alle pagina's van BDSMzaken opnieuw hebben ingelezen en geindexeerd. Pas daarna zijn de gegevens bij zoekmachines verwijderd.

Features

 • Bij het zoeken naar advertenties worden alleen de advertentie getoond die nog niet verlopen zijn (jonger dan 90 dagen).
 • Mailbox voor Vrije Mailberichten heeft nu een bladeroptie om lange laadtijden te voorkomen.
 • Volledig nieuwe betaalmodule voor online-betalingen ontwikkeld.
 • De beheermodule uitgebreid zodat alle leden van het supportteam elkaars taken kunnen waarnemen en de onderlinge communicatie verbetert.
 • Diverse helpteksten verbeterd en aangevuld.
 • Als je iemand op je negeerlijst plaats dan wordt deze automatisch van je volglijst verwijderd.
 • Je kunt zelf op geen ankele manier contact zoeken met iemand die jij op je negeerlijst hebt gezet (en uiteraard andersom).
 • Uitvoerige uitleg over het 'hoe' en het 'wat' van de groepen toegevoegd.

Bug-Fixes

 • Het volledige matchverslag liep op een klein scherm (smartfoon) uit beeld doordat 2 afbeeldingen naar elkaar werden getoond.
 • Als een reactie in een groepsgesprek was verwijderd dan kon het gebeuren dat bij het opvragen van een groepsgesprek alleen het openingsbericht werd getoond en niet de aanwezig reacties.
 • Een directe link naar een groepsbericht werkte niet goed als een van de eerdere berichten verwijderd was, maar nog niet gelezen.
 • Problemen met onjuiste verwerking van betalingen via I-Deal en Bancontact opgelost.
 • Betaalde SMS-berichten die gebufferd werden omdat het mobieltje uit stond of niet bereikbaar was werden onterecht aangeduid als 'niet betaald'.
 • Een zoekopdracht in een groep gaf een foutmelding bij het bladeren naar een andere resultaatpagina (bv volgende of laatste).

Versie 4.1 (2016)

Groepen

Totaal nieuwe groepenfunctie centraal ter vervanging van het forum. Iedere deelnemer mag nu zelf een groep oprichten en beheren. Anderen kunnen zich bij die groep aansluiten. Groepsleden kunnen onderlingen groepsgesprekken voeren en op elkaar reageren.

Met de invoering van de groepen wordt de mogelijkheid geboeden om meer beslotenheid met elkaar te communiceren. Het forum zal hiermee worden afgebouwd en alleen nog als raadpleegbare Vraagbaak blijven bestaan.

Tegelijkertijd met de nieuwe versie zijn een aantal kleinere verbeteringen doorgevoerd:

 • Verwijderknop bij je prikbordberichten
 • Verbeterde layout van de mails uit de informatieservices
 • Geen 'lege' berichten op je prikbord meer.
 • Diverse layout aanpassingen voor mobiele browsers.

Features

 • Bladeroptie in groepen via commandoknoppen verwijderd.
 • Groepsbeheer kan een uitnodiging om groepslid te worden ook weer intrekken.
 • Bij het eerste bezoek aan het groepenoverzicht wordt een tabblad getoond waar de deelnemer ook echt een groep op heeft.
 • Op het groepenoverzicht wordt nu de aanduiding 'Nieuw' getoond als je het laatst toegeveogd bericht uit een groep nog niet hebt gelezen.
 • Uitgenodigde of aangemelde groepsleden tellen niet meer mee bij het aantal groepsleden in het groepenoverzicht.
 • Bij het plaatsen/editten van een reactie in een groepsgesprek wordt nu ook het startbericht getoond.
 • Bij het mailen van je checklist kun je nu zelf bepalen of de toelichting per activiteit afgedrukt wordt.
 • Leesvolgorde van groepen aangepast. Je begin nu altijd te lezen bij het oudste ongelezen bericht.
 • Groepsberichten op overzichtspagina aangepast zodat alleen laatste berichten uit een gesprek getoond worden.
 • Een speciale groep kan nu ook geschikt zijn voor gebruik door Standaard-Deelnemers.
 • Groepen worden in het groepenoverzicht gesorteerd op laatste activiteit.
 • Inactieve groepen zijn niet meer zichtbaar op het tabblad Overige van het groepenoverzicht.
 • Informatie over groepen kan nu ook in mailings opgenomen worden.
 • Het overzicht van meest actieve groepen is uitgebreid met teaser van de omschrijving.
 • Op het overzichtsscherm groepsgesprekken staan de nieuwste gesprekken cq reacties nu bovenaan.
 • In groepsgesprekken wordt een URL afgedrukt als een link naar die URL.

Bug-Fixess

 • Fixed: In een aantal gevallen verscheen geen prikbordbericht over gelezen Mailboxberichten.
 • Fixed: halve Prikbordberichten meer Vrije Mailboxberichten die verwijderd waren.
 • Fixed: Onterechte vermelding van Belgisch verkort nummer voor betaalde SMS-berichten verwijderd.
 • Fixed: Aspirant deelnemers zonder afgeronde aanmelding konden een aanbeveling geven.
 • Een aspirant deelnemer zonder afgeronde aanmelding kan niet meer op je lijstje 'wie keek naar mij?' verschijnen.
 • Toezending van e-mails voor afloop Ster-Deelnemerschap gebruikte de instellingen van de persoonlijke infoservice verkeerd.
 • Prikbordberichten van besloten groepen worden niet meer op het openbare prikbord getoond.
 • De verwijderknop bij prikbordberichten stond bij een bepaald type bericht niet rechts uitgelijnd.
 • Een aanbeveling voor een groep kwam op naam van de default webmaster terecht in plaats de groepseigenaar.
 • Linken vanaf de voorpagina naar de groepsinfo was niet logisch. Linkt nu naar gespreksoverzicht.
 • Prikbordberichten van besloten groepen niet op het openbare prikbord.
 • Bij het tonen van het aantal gesprekken werd ook het aantal verwijderde berichten meegeteld.
 • Een lange groepsnaam leidde tot een fout bij het versturen van het automatische welkomstbericht.
 • Groepsinfo op de voorpagina loopt rechts uit beeld bij lange groepsnamen.
 • De aanduiding nieuw bij groepsgesprekken klopte niet met de werkelijkheid.
 • Lange teksten van de groepsinfo werden niet goed weergegeven op het groepsinfoscherm.
 • De aanvullende gebruiksvoorwaarden van een groep werden niet weergegeven bij de groepsinfo.
 • Intrekken van een uitnodiging als groepslid gaf een zeer verwarrende melding over het verlaten van de groep.
 • Mededeling over automatisch opgemaakte Mailboxberichten verplaatst naar onderzijde van het bericht.
 • In de editor, waar lange teksten ingevoerd worden, werkte de enter-toets in sommige browsers niet goed.
 • De optie afwijzen bij een uitgenodigd groepslid werkte niet altijd goed, waardoor de deelnemer in de groep bleef hangen.
 • Indien het startbericht van een groepsgesprek geblokkeerd was dan werd het de laatste reactie van het gesprek ook als geblokkeerd weergegeven.
 • De bladeroptie bij meerdere pagina's met groepsberichten aangepast aan de omgekeerde volgorde waarin berichten getoond worden.
 • Het afwijzen van een aangemeld groepslid bij een groep met ´Controle´ gaf niet de juiste informatieservices aan de groepsbeheerder.
 • Als er quotes in een titel van een groepsbericht stonden dan werd de titel bij reactie onjusit herhaald.
 • Een uitgeschreven deelnemer werd bij de groepsberichten niet weergegeven als 'Uitgeschreven deelnemer' maar als blanco mannelijke deelnemer.
 • Het bericht van een nieuw groepsgesprek werd dubbel in de tekst opgenomen als na de 1e keer opslaan een foutmelding optrad.
 • De sortering van de berichten op het groepsoverzicht met de toonmode ´In volgorde publicatie´ gaf niet de juist volgorde.
 • Een aanbeveling die niet op het openbare prikbord hoort, verscheen onterecht als anoniem op het privé prikbord.
 • Als bij het wijzigen van een tekst met de editor de inhoud niet werd gewijzigd maar toch werd bewaard dan werd de tekst zonder HTML-opmaak opgeslagen.
 • De opmaak van geselecteerde groepsberichten werd behoorlijk verminkt als er bijzondere opmaak in het bericht voorkwam (zoals koppen of opsommingen).
 • De zoekfunctie bij de groepen kon vanwege autorisatieissue niet gebruikt worden.

Versie 4.0 (2015)

Overzichtelijkheid en toegankelijkheid verbeterd

De totale website is onderhanden genomen. Elke pagina is aangepast met als doel alles overzichtelijker en beter toegankelijk te maken, zowel op het gewone beeldscherm als op tablets en smartfoons. We hebben dus één website, maar die ziet er op verschillende apparaten anders uit.

Opvallende wijzigingen op een rijtje:

 • De opmaak van de website is 'vloeiend'. Dat betekent dat alle pagina's zowel op grote als op kleine schermen te bekijken zijn. De paginaopbouw past zich automatisch aan het schermformaat aan. Onderdelen die eerste naast elkaar stonden, verschijnen op een klein scherm onder elkaar. Je kunt hierdoor ook prima mobiel gebruik maken van de website.
  (Probeer het maar eens, door je browserscherm met je muis steeds kleiner te maken.)
 • De menu-opties aan de linkerkant van het scherm zijn verdwenen. Er is nu één menu aan de bovenzijde van het scherm.
 • De ondersteunende teksten met uitleg, hints en mededelingen zijn logischer geplaatst, zodat je ze leest op het moment dat je het nodig hebt

Nieuwe onderdelen

Met de optie 'Mijn Publicaties' zie je nu een grafisch overzicht van al je publicaties. De publicaties die horen bij de lichtgrijze afbeeldingen heb je nog niet ingevuld, gekleurde afbeelding wel. Per type publicaties zie je nu:

 • Of je het onderdeel al hebt ingevuld.
 • Het aantal stuks van een onderdeel dat je hebt ingevuld.
 • Het aantal aanbevelingen dat je hebt gekregen voor een onderdeel.
 • Het aantal openbare reacties op dat onderdeel.
 • Het aantal 'teameuzen' op het onderdeel.

Klik op de afbeelding om iets toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

Vind je de oude tekstuele tabbladden prettiger? Geen nood, die bestaan ook nog.

Gewijzigde onderdelen

Het tonen van de zoekresultaten is verbeterd. Je kiest zelf de wijze waarop je het resultaat gepresenteerd wilt hebben:

 • Blokken - Per record alle belangrijkste info in een standaard blok
 • Tabel - Een regel per record
 • Volledig - Uitgebreide inhoud per zoekresultaat (alleen bij advertenties en profielen)

Bij een flink aantal zoekschermen (zoals boeken, films, winkels en uitgaansgelegenheden) kun je sneller zoeken doordat je tijdens het typen al suggesties krijgt voorgeschoteld. Je kan dan snel de juiste optie kiezen. Je kunt trouwens de suggesties negeren en gewoon verder zoeken met je ingevoerde tekst.

Filteren overhead

Ster-Deelnemers kunnen ervoor kiezen om extra informatie zoals toelichtingen, hints en mededelingen te verbergen. Dit kan om 2 redenen handig zijn:

 • Als gevorderde gebruiker heb je geen behoefte meer hebt aan die extra uitleg.
 • Op een een klein beeldscherm is de extra informatie al snel ballast

Je kunt je voorkeur afzonderlijk instellen voor computerscherm, tablet en smartfoon. Je kunt er dus voor kiezen om de teksten op je computerscherm wel te zien, maar op je smartfoon niet.

Checklists e-mailen

Het verzenden van checklists per e-mail is alleen nog beschikbaar voor Ster-Deelnemers Ster-Deelnemer

Mailbox

Een mailwisseling is nu duidelijker weergegeven. Je ziet nu eenvoudiger welke berichten je zelf hebt verstuurd en welke je hebt ontvangen.

Toegangscode

Je kunt een langere toegangscode kiezen tot maximaal 255 tekens.

Features

 • Verhalen en dagboeken op overzichtspagina beter gepositioneerd.
 • Onder menuoptie 'Mijn Publicaties' extra linken toegevoegd naar eigen overzichtspagina.
 • Als in de menubalk staat aangegeven dat er ongelezen berichten voor je zijn, dan wordt direct naar de juiste locatie gesprongen in je Mailbox of je SMS-box.
 • De aanduiding 'Ongelezen berichten' wordt in je Mailbox herhaald op de tabbladen.
 • Het aantal getoonde openbare reacties bij publicaties is beperkt tot de meest recente reacties. Oudere berichten kun je op verzoek opvragen.
 • Een sitemap toegevoegd zodat alle onderdelen altijd te bereiken zijn. Link sitemap in menu opgenomen.
 • De wijze van updaten van Prikbordberichten totaal herzien. Keuzes bij je instellingen leiden direct tot gewijzigde inhoud Prikborden.
 • Lange mailwisselingen in je Mailbox tonen alleen de nieuwste berichten. Met een drukknop kun je naar oudere berichten bladeren.
 • Het overzicht 'Wie keek naar mij?' Een duidelijker plek gegeven op je eigen overzichtspagina.
 • Adverteerders kunnen eenvoudiger zien welke advertentieplekken beschikbaar zijn en direct een plek reserveren.
 • In boeken-, film-, uitgaan- en winkellijst is zichtbaar hoeveel beoordelingen er zijn. Sortering toegevoegd en teksten aangepast.
 • Betaalscherm Ster-Deelnemerschap overzichtelijker gemaakt. Optie voor levenslang Ster-Deelnemerschap toegevoegd.
 • Als je Ster-Deelnemerschap dreigt te verlopen zie je dat boven in het scherm.

Bug-Fixes

 • popupteksten van afbeelding op overzichtspagina niet juist.
 • De optie 'wis' op zoekvenster Profielen leidde tot een fout.
 • Link naar forum vanaf eigen overzichtspagina onjuist.
 • Uitgelogde deelnemers werden niet altijd naar het inlogscherm geleid als dat nodig was.
 • Toevoegen van een bespreking aan een boek of film leidde tot een fout.
 • Onjuiste link van je profielafbeelding vanaf je overzichtpagina.
 • De opsomming van dagboekverhaal onder een dagboek horen niet bij elkaar.
 • Prikbordberichten verdwenen als je de bijdrage waar het betrekking op had wijzigde.
 • Standaard sortering bij zoeken op profielen aangepast van nicknaam naar activeringsdatum.
 • Mailbox berichten werden soms niet gemarkeerd als 'gelezen', waardoor de aanduiding 'ongelezen berichten' bleef oplichten.
 • Instellingenoptie 'Zichtbaar online' kon na aanzetten nooit meer uitgezet worden.
 • Checklist e-mailen gaf melding 'alleen voor Ster-Deelnemers', ook als je Ster-Deelnemer was.
 • Het lukte niet om in te loggen met toegangscodes van meer dan 15 tekens lang.
 • Het lijstje 'overige uitgaansbeoordelingen' onder een uitgaansbeoordelingen liet winkelbeoordelingen zien.
 • Updaten van prikbordberichten sloeg bepaalde type berichten over.

Versie 3.9 (2014)

Uitsluitend kleine wijzigingen

Op dit moment wordt er gewerkt aan een geheel nieuwe module. Het aantal bug-fixes en nieuwe features wordt daarom beperkt tot de zaken die 'echt niet kunnen wachten'.

Features

 • Linken in teksten en linken naar deelnemers worden nadrukkelijker getoond.
 • Problemen met versturen mailings opgelost door druppelgewijs te versturen.
 • Het aanmelden als deelnemer met zogenaamde tijdelijke e-mailadressen afgevangen.
 • Bij het plaatsen van iemand op de volglijst krijgt deze automatisch je standaard services volgens je Sjabloon.
 • Draadstarter in het forum kan nu zelf het draadje modereren (bericht blokkeren of draad sluiten).
 • Filmtheater gevuld met ontelbaar nieuwe previews en bladeropties toegevoegd.
 • Automatische IP-blokkeringen kunnen door deelnemers zelf beperkt worden ge-deblokkeerd.

Bug-Fixes

 • Informatieservice over vervallen SMS-credits verwijderd van Informatieservicepagina (credits vervallen niet meer).
 • Een geslaagde betaling via I-Deal gaf soms de mededeling dat geen juiste keuze gemaakt was. Het leek dan alsof er niet betaald was.
 • Probleem met zoeken met tekst met quote's bij boeken, films, winkels en uitgaansgelegenheden opgelost.
 • Probleem met toevoegen nieuwe boek, film, winkel of uitgaansgelegenheid opgelost.
 • Zoeken op advertentie leverde ook verlopen advertenties op.
 • Kleuren mededelingen, hints en foutmeldingen eenduidiger gemaakt.
 • Linken vanaf je statusoverzicht naar Vrije Mail gaf soms een lege pagina.
 • SMS-berichten die de website versturen waren onleesbaar als er een datum in voorkwam (bijv bij verlengen Ster-Deelnemerschap).
 • Dagboeken en verhalen beheren voor deelnemers ziet er nu gelijk uit. Verschillen zijn weggewerkt.
 • Na het beginnen van een nieuw dagboek kon geen dagboekverhaal teogevoegd worden.
 • Standaard sortering selectiescherm boekbesprekingen aangepast naar invoerdatum.
 • Standaard sortering lijst checklists aangepast naar invoerdatum.
 • Invoeren nieuw forumbericht gaf op een klein scherm een rare vooraf ingevulde tekst.
 • Afbeeldingen in de begrippenlijst toonden ook een stukje HTML-code.
 • Verminkte prikbordberichten van Mailboxberichten met afgebroken teksten opgelost.
 • Probleem met Nicknaam-wijziging, waarbij alleen de letters wijzigden van kleine- naar hoofdletters, opgelost.
 • In bepaalde gevallen was het niet mogelijk om oudere berichten in de mailbox te zien.
 • Drukknop 'Bewaren & Publiceren' en 'Bewaren NIET publiceren' vervangen door één drukknop 'Opslaan'.
 • Chronologisch sorteren van dagboeken en verhalen werkt nu met publicatiedatum in plaats van invoerdatum.

Versie 3.8 (2013)

Introductie prikborden

Je krijgt nu direct inzicht in alle relevante gebeurtenissen op de website. Informatie over deze gebeurtenissen verschijnt chronologische op de prikborden van de website. Er zijn 3 verschillende soorten Prikborden

 1. Algemene openbare Prikbord - Deze staat op de overzichtspagina van de website en omvat alle gebeurtenissen die voor iedereen openbaar zijn.
 2. Prive prikbord per deelnemer - Priveberichten die alleen voor jou bestemd zijn (zoals je ingestelde Informatieservices en gebeurtenissen met de Mailfunctie).
 3. Persoonlijk prikbord op de bezoekerspagina van elke deelnemer - Deze bevat alle openbare berichten van de betreffende deelnemer.

Prikborden verversen automatisch hun inhoud. De eerste versie van het Prikbord omvat al de Informatieservices. Bij een tussenrelease worden nog andere gebeurtenissen op de Prikborden opgenomen.

Informatieservices op prikbord

Om goed gebruik te maken van de prikborden is het eenvoudiger geworden om je Informatieservices in te stellen. De optie 'Na inlog' is gewijzigd in 'Op Prikbord'. Er blijven 4 opties bestaan.

 1. Geen info - Je wordt niet geinformeerd.
 2. Alleen op Prikbord - Het bericht verschijnt op je Prikbord.
 3. SMS + Prikbord - Je ontvangt een (betaalde) SMS en het bericht wordt ook op je Prikbord geplaatst.
 4. E-mail + Prikbord - Je ontvangt een e-mail en het bericht wordt ook op je Prikbord geplaatst.

Net als voorheen zijn veel Informatieservices exclusief voor Ster-Deelnemers Ster-Deelnemer. Heb je echter als Standaard-Deelnemer een Informatieservice geselecteerd dan bewaren we toch het prikbordbericht voor je. Als je later Ster-Deelnemer wordt dan krijg je alsnog de inhoud te zien.

Kiezen informatieservices te volgen deelnemers

Volgen en gevolgd worden is steeds belangrijker doordat het eenvoudiger is om op de hoogte te blijven. De manier om Informatieservices in te stellen voor de deelnemers die je volgt is vereenvoudigd.

Stel eerst bij je Informatieservices een sjabloon vast met services die je aan elke te volgen deelnemer wilt koppelen. Als je iemand toevoegt aan je Volglijst dan worden standaard de voorkeurinstellingen uit het sjabloon overgenomen. Je houdt de optie om per persoon die je volgt af te wijken van de standaard .

Met een simpele druk op een knop kun je het sjabloon in 1x toewijzen aan alle deelnemers die je volgt

Matchwensen toegankelijk

De beperking op de toegankelijkheid van Matchwensen is verdwenen. Als iemand een gepubliceerde Matchwens heeft dan is deze voor iedere deelnemer te bekijken.

Aanbevelen openbaar

Vanaf nu zijn aanbevelingen niet meer geheim. Aanbevelingen die je doet of krijgt verschijnen op de prikborden.

Features

 • Nieuwe deelnemers verwelkomt op Prikbord
 • Nieuwe winkels vermeld op Prikbord
 • Nieuwe uitgaansgelegenheden vermeld op Prikbord
 • Nieuwe Boeken vermeld op Prikbord
 • Nieuwe Winkels vermeld op Prikbord
 • Uitgaansagenda verwijderd. Initiatief was doodgebloed.
 • Na verwijderen Mailberichten verdwijnen de bijbehorende Prikbordberichten van je Prikbord..
 • Layout pagina voor selecteren Informatieservices gewijzigd. Het past nu ook op smallere beeldschermen (zoals de iPad).
 • Ster-Deelnemers kunnen kiezen: Publicaties wel/niet op het Openbare Prikbord vermelden.
 • Ster-Deelnemers kunnen kiezen: Aanbevelingen anoniem geven (dus wel/niet met vermelding op het Prikbord)
 • Ster-Deelnemers kunnen kiezen: Openbare Reacties op publicaties van anderen wel/niet op het Openbare Prikbord vermelden.
 • Ster-Deelnemers kunnen kiezen: Profielafbeeldingen van anderen wel/niet tonen.
 • Verfijning in de keuze van Informatieservices. Je kunt nu ook afzonderlijk kiezen voor 'alleen e-mail', 'alleen SMS' of 'alleen Prikbord' .
 • De aanvang van het Ster-Deelnemerschap wordt vermeld op het Prikbord.
 • Waarschuwing voor verlopen advertentie op Prikbord.
 • Nieuwe boekbesprekingen vermeld op Prikbord.
 • Nieuwe filmbesprekingen vermeld op Prikbord.
 • Nieuwe beoordelingen uitgaan vermeld op Prikbord.
 • Nieuwe beoordelingen winkels vermeld op Prikbord.
 • Informatieservice 'reacties in eigen forumdiscussies' verhuisd naar het Prikbord.
 • Sjabloon voor Informatieservice Volgers kan in 1x toegepast worden op alle personen die je volgt.
 • Door het supportteam geselecteerde publicaties verschijnen op de Prikborden.
 • Volglijst naar eigen keuze inzichtelijk voor anderen. Standaard staat dit 'uit' voor bestaande deelnemers. Toevoegingen aan de Volglijst worden op de Prikborden vermeld (indien het lijstje openbaar is)
 • Overzicht aantal SMS-credits in creditvoorraad verplaatst van tabblad status naar deelnemeroverzicht.
 • Layout diverse mailberichten aangepast aan de sitelayout.
 • Onjuiste links in maandmailing gecorrigeerd.
 • Voorpagina aangepast. O.a. directe link voor deelnemers.
 • Link Informatieservices uit paginakop verwijderd. Alle services zijn overgezet naar het prikbord.
 • Tabblad Informatieservices bij Persoonlijke gegevens verwijderd. Alle services zijn overgezet naar het prikbord.
 • Favorietenlijst omgezet naar Volglijst. Nadruk ligt op volgen van gebeurtenissen.
 • Invoeren van een websitereactie vereenvoudigd. Direct invoeren en bewaren zonder schermupdate.
 • Op overzichtsscherm een lijst toegevoegd 'Wie volgt mij?'.
 • Selectiescherm voor Volglijst aangevuld met een extra tablad 'Wie volgt mij?'
 • Selectiescherm Volglijst voorzien van mogelijkheid om te filteren op deelnemergegevens
 • Checklist: omschrijvingen van activiteiten eenvoudiger zichtbaar/onzichtbaar te maken.
 • Aanschaffen Ster/Basis: schermen voor betalingen veel overzichtelijker gemaakt.
 • FAQ: begonnen met teksten te actualiseren en logischer in te delen.
 • Aanbevelen van dagboeken en verhalen eenvoudiger gemaakt.
 • Volgen van schrijvers van verhalen en dagboeken eenvoudiger gemaakt.
 • Ster-Deelnemers kunnen profielafbeeldingen met expliciete content laten filteren.
 • Aanbevelingen op profielafbeeldingen eenvoudiger mogelijk.
 • Layout bezoekerspagina Persoonlijkheidsprofiel aangepast. Is nu ook op tablets goed leesbaar.
 • Layout deelnemerpagina Uiterlijkprofiel aangepast. Is nu ook op tablets goed leesbaar.
 • Aanbevolen profielafbeeldingen op voorpagina geplaatst.
 • Openbare reactie op beoordelingen van boeken, films, winkels en uitgaansgelegenheden mogelijk gemaakt.

Bug-Fixes

 • Afbeelding uploaden ging mis als de omschrijving ongeldige tekens bevatte.
 • Na invoeren nieuwe uitgaansgelegenheid mocht je deze niet meer zelf zien.
 • Linken van dagboekverhalen en hoofdstukken vanuit Prikbord waren onvolledig.
 • Linken naar checklists vanuit Prikbord waren onjuist.
 • Verwarrende prikbordmelding bij plaatsen websitereactie op eigen bijdrage gecorrigeerd.
 • Diverse tekstuele verbeteringen aan Prikbordberichten.
 • Onjuist bezittelijke voornaamwoord (zijn/haar) verbeterd.
 • Een overdaad aan prikbordmeldingen 'Ster-Deelnemer verloopt' ingedamd. Overbodige berichten verwijderd.
 • Layout Deelnemermatchwens gecorrigeerd. Opties staan weer onder elkaar.
 • Publicatie van dagboekverhaal of hoofdstuk gaf leeg prikbordbericht als het bijbehorende dagboek of verhaal niet gepubliceerd was.
 • Websitereacties waren niet door iedereen te zien, totdat met de muis in het invoervak geklikt werd.
 • Linken vanuit prikbordberichten over ontvangen of gelezen berichten resulteerden in een leeg scherm in de mailbox.
 • De aanduiding online/offline bij prikbord gaf niet de juiste situatie weer. Aanduiding verwijderd.
 • Prikbordberichten over mailberichten die al verwijderd waren gaven een verminkte inhoud. Prikbord bericht verdwijnt als mailbericht gewist wordt.
 • De optie 'Alleen Prikbord' bij toegevoedde forumberichten wertkte niet. Je kreeg alleen prikbordberichten als je ook een e-mail of SMS kreeg.

Versie 3.7 (2012)

Start gemaakt met het eenvoudiger beheren van je eigen publicaties. Vanaf nu wordt de invoer voor deelnemers steeds meer vereenvoudigd.

Nieuwe onderdelen

Simpel wel/niet publiceren

Op je deelnemeroverzicht staan bij je publicaties drukknopjes waarmee je eenvoudig de publicatie kan in- of uitschakelen. Dezelfde drukknopjes staan ook in elk kader 'Mijn acties'. Je kunt nu sneller de publicatie van bestaande onderdelen in- of uitschakelen.

Aanbevelen vereenvoudigd

Je kunt nu veel eenvoudiger een bijdrage van een andere deelnemer aanbevelen. Klik op het drukknopje 'duimpje omhoog'. Zodra de kleur verandert is je aanbeveling verwerkt. Nieuw is daarbij dat je je aanbeveling ook weer kan intrekken. De kleur van het drukknopje geeft de status aan: grijs = nog geen aanbeveling gedaan of ingetrokken, gekleurd = aanbeveling gedaan en verwerkt.

Diverse opmaakwijzigingen

Er zijn verschillende veranderingen doorgevoerd in de opmaak.

 • Lange teksten in verhalen en dagboeken zijn beter leesbaar gemaakt
 • Door de opmars van breedbeeldschermen zijn sommige pagina's te breed om prettig te lezen. De tekstbreedte is hierbij ingekort.
 • Drukknoppen en informatieve afbeeldingen zijn uniformer. Zelfde grootte, zelfde werkwijze en samen 1 geheel vormend.

Versienummer site en voorwaarden

Onze Gebruiksvoorwaarden en de website hebben nu een eigen versienummering. Er is geen relatie meer tussen beide.

Features

 • De startpagina is volledig vernieuwd. Bezoekers worden veel hartelijker welkom geheten.
 • Het aanmeldscherm voor nieuwe deelnemers controleert beter op nicknaam en e-mailadres. Dit moet het aantal onjuiste aanmeldingen verminderen.
 • Grote update voor de look-and-feel van alle pagina's. Met border en schaduweffecten lijkt alles minder hoekig en plat.

Bug-Fixes

 • Weggeven van SMS-credits aan een ander leidde tot een foutmelding.
 • Onjuist kolomvolgorde Volglijst aangepast.
 • Informatieservice voor Gesproken berichten verwijderd van Volglijst
 • Helptekst geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe functies

Versie 3.6 (2011)

profielafbeelding

Elke deelnemer kan een afbeelding toevoegen aan het profiel. Deze afbeelding is zichtbaar voor andere (ingelogde) deelnemers. Deze aanvulling zie je op alle plaatsen terug. Als de deelnemergegevens worden getoond dan zie je ook een mini-foto erbij.

Nicknaam kiezen

Bij het kiezen van een (nieuwe of andere) nicknaam krijg je hulp van het systeem. Als de gekozen nicknaam al bestaat dan krijg je hiervan tijdens het invoeren al direct een waarschuwing.

Eenvoudiger beheer

Controleren van advertenties, profielen, verhalen, dagboeken etc is vereenvoudigd.

Gesproken profielen en advertenties verwijderd

De gesproken profielen en advertenties zijn verwijderd. De nieuwe media bieden modernere manieren om je stem te laten horen.

Probleem leestekens opgelost

Problemen met bijzondere leestekens zijn vanaf nu opgelost. Mogelijk dat in enkele oudere publicaties van deelnemers nog rare tekens voorkomen.

Landvlaggetjes verdwenen

De overdaad aan landvlaggetjes is verdwenen. Je moet doorklikken naar het deelnemeroverzicht om het land van herkomst te zien.

Versie 3.5 (2010)

Gewijzigde layout

In deze versie heeft de aandacht volledig gelegen bij de layout van de website. Door de jaren heen zijn er zeer veel nieuwe functies toegevoegd aan de website. Met name voor nieuwkomers is het aantal mogelijkheden overweldigend, terwijl de bediening niet altijd even duidelijk was.

Nu is zowel de navigatie als de look-and-feel consistent doorgevoerd op alle schermen. Hiermee is alles overzichtelijker, begrijpelijker en makkelijker terug te vinden.

Navigatie

De navigatie van de website is veel duidelijker. In de bovenbalk van de website staat nu een kruimelpad ('waar ben ik') en een lijst met recent bezochte onderdelen ('Waar was ik eerder').

Inloggen

 • Deelnemers die er voor kiezen om hun inloggegevens te laten onthouden worden automatisch ingelogd. Er hoeft niet meer geklikt te worden op de drukknop 'Inloggen'.
 • Zonder de autologin-optie is het mogelijk om vanaf elk scherm direct in te loggen

Nieuwe mail, SMS en infoservices

Ingelogde deelnemers zien op elk scherm in de bovenbalk of er nieuwe mail, SMS-berichten of informatieservices zijn.

Acties van deelnemers

Op elk scherm waar een deelnemer een actie kan uitvoeren is een onderdeel 'Mijn Acties' toegevoegd. Hierin staan alle acties die op de afgebeelde gegevens mogelijk zijn (bijv: aanbevelen, toevoegen beoordeling, stuur SMS, voeg toen aan Volglijst etc).

Ondersteuning bij invoer

Deelnemers worden uitvoerig ondersteund bij het invoeren van gegevens.

 • Op alle invoerschermen wordt in de rechtermarge toelichting gegeven over elk in te voeren onderdeel.
 • Aan de bovenkant van het invoerscherm verschijnt relevante informatie over de status of over eventuele fouten.
 • Bij invoerfouten op invoervelden wordt de fout direct in de buurt van dat veld getoond

Overzichtsschermen

Op alle overzichtsschermen wordt soortgelijke informatie op dezelfde wijze getoond. Het overzichtsscherm voor deelnemers is veel overzichtelijker gemaakt door deze in te delen met afzonderlijke tabbladen.

Deelnemermenu

Het deelnemermenu is 'ingeklapt' en daardoor veel korter en overzichtelijker. Enkele algemene functies zoals log in, log uit, mijn overzichtspagina zijn verhuisd naar de bovenbalk boven elke pagina.

Persoonlijke gegevens

De invoerschermen voor het onderhouden van de persoonlijke gegevens zijn in secties ingedeeld en daardoor overzichtelijker. Er is meer aandacht besteed aan het foolproof maken.

Tabbladen

Het gebruik van tabbladen is verder doorgevoerd bij de verschillende onderdelen. Alle tabbladen zien er nu hetzelfde uit en werken op dezelfde manier.

Weergave deelnemergegevens

Overal waar de nicknaam van een deelnemer wordt getoond gebeurt dat altijd op dezelfde wijze.

Profielafbeelding Ster-DeelnemerMan D (Deelnemer 8) (1960)

Achter de afbeelding van het landvlaggetje zijn nu extra gegevens over de deelnemer opgenomen. Deze worden zichtbaar als de muis boven de afbeelding blijft rusten.

Functionele uitbreiding

Hoewel er in deze versie geen nadruk lag op het toevoegen van nieuwe functies zijn er in de marge van de totale layout-aanpassing divere kleine functionele wijzigingen doorgevoerd.

 • Dagboeken en verhalen
  • Zoeken op teksten in selectieschermen
  • Sorteren op Teamkeuze toegevoegd
 • Winkels
  • Zoeken op teksten in selectiescherm winkels
  • Onderverdeling in bezoekerswinkels en webwinkels
  • Selectiescherm winkelbeoordelingen toegevoegd
 • Uitgaansgelegenheden
  • Zoeken op teksten in selectiescherm uitgaansgelegenheden
  • Betere toepassing soorten uitgaansgelegenheden
  • Selectiescherm uitgaansbeoordelingen toegevoegd
 • Boeken en films
  • Selectieschermen recensies toegevoegd
 • Nieuwsberichten
  • Zoeken op teksten toegevoegd

Voorkeurinstelling 'Zichtbaar online'

De dubbele betekenis van de deelnemer voorkeurinstelling 'zichtbaar online' is opgesplitst in afzonderlijke te kiezen opties:

 • Zichtbaar online- Anderen kunnen zien dat je online bent.
 • Ik ben vindbaar - Je deelnemergegevens zijn te vinden bij de optie 'Deelnemer zoeken'

Voorkeurinstelling 'Commerciële advertenties'

De verschillende niveau's van filtering zijn verdwenen. Er nog slechts 2 opties:

 • Advertenties zichtbaar - Standaard instelling voor alle deelnemers.
 • Advertenties onzichtbaar - Alle commerciële boodschappen blijven achterwege

Zodra je nieuwe Ster-Deelnemerschap begint, worden de advertenties automatisch onzichtbaar.

Persoonlijke Gegevens - SMS-Info

Het registreren, identificeren en activeren van een mobiel nummer wordt stapsgewijs ondersteund. Voor elke stap wordt een duidelijke toelichting gegeven.

Persoonlijke Gegevens - Informatieservices

Het doel van de verschillende opties is duidelijker.
Er is nu een sjabloon toegevoegd voor de Informatieservices van je Volglijst. De keuzes die je hier invult gelden vanaf dat moment voor elk nieuw toe te voegen deelnemer.

Gesproken Profiel & Gesproken Advertentie

Duidelijker toelichting. Verbeterde werking van de samenstelling van de inspreektekst.

Matchwensen

Duidelijker onderscheid in harde en zachte criteria.

Geschreven advertentie

Verbeterde ondersteuning bij de invoer van gegevens. Samenstelling kernachtige criteria verbeterd en verduidelijkt. Een advertentie kan pas na 14 dagen opniuew geplaatst worden (in plaats van 1 week).

BDSM-checklist

Algemene gegevens en categorien samengevoegd op één pagina.
Toelichting per checklistactiviteit kan naar keuze zichtbaar gemaakt worden bij elke activiteit. Het mailen van je checklist naar een opgegeven adres is verbeterd.

Forum

Bij het tonen van de meest aktuele draadjes staat nu ook direct het laatst toegevoegde bericht weergegeven. Je kunt hiermee direct naar het laatste bericht springen.
De opbouw van schermen is logischer
De kleine afbeeldingen voor de uit te voeren commando's zijn in overeenstemming met de de rest van de website gemaakt.

SMS-Lichtkrant

Iedereen kan opvallende berichten plaatsen in de SMS-lichtkrant. Deze functie was in de vorige versie al ontwikkeld, maar nooit in gebruik genomen.

Features

 • De balk in het menu aan de bovenkant van het scherm blijft nu altijd staan als de pagina omlaag scrollt.
 • datumvelden zijn meer gestandaardiseerd. In lijstjes en tabellen wordt een verkorte versie gegeven. Op volledige overzichstschermen wordt een volledige datum en tijd weergegeven. De datumvelden bij deelnemergegevens blijven verkort weergegeven.
 • Aanduiding 'Nieuwe Infoservices' wordt gereset als deze op de pagina Mijn Infoservices zijn bekeken.
 • Stylesheet wijziging vanwege afwijkingen tussen verschillende merk browsers.
 • Optie 'Toon forumoverzicht' toegevoegd aan bovenzijde forumpagina.
 • Service 'Mijn verzonden berichten zijn gelezen door de ontvanger' toegevoegd aan het Informatieservice-overzicht
 • Service 'Toegevoegde berichten aan Forumdiscussies waar ik zelf aan hebt deelgenomen' toegevoegd aan het Informatieservice-overzicht
 • eenregelige samenvatting van een advertentietekst gewijzigd (afbeeldingen van landvlaggen verwijderd).
 • Als een deelnemer heeft ingesteld dat anderen niet mogen weten dat hij online is dan wordt de datum laatste inlog bij de deelnemergegevens niet meer getoond.

Bug-Fixes

 • Invoeren van een winkel liep fout op provincienaam.
 • Invoeren van een uitgaansgelegenheid liep fout op provincienaam.
 • Zoeken op de combinatie land+postcode bij advertenties was niet mogelijk.
 • Foutmelding bij het openen van een ongelezen Vrije Mailreactie
 • zoeken op BDSM-voorkeur of geaardheid bij het selectiescherm profielen gaf een foutmelding
 • Het bekijken van een volledig matchresultaat leidde in bepaalde situatie tot een foutmelding
 • Op het 1e tabblad van de Mega-TPG galerie ontstond een fout bij het kiezen van een andere categorie.
 • Het overzichtsscherm van alle Teamkeuzes gaf een foutmelding.
 • Het kiezen van een chatroom opende de room, maar gaf ook een foutmelding.
 • In het Uiterlijk profiel werd bij het schaamhaar een verkeerde waarde weergegeven.
 • De gezichtbeharing in het Uiterlijk Profiel kon niet worden aangepast. Er waren opeens veel mannen met een baard.
 • In het Uiterlijk profiel was sprake van 'snot' in plaats van 'snor'.
 • Linken vanuit e-mails linkten niet direct naar de goede plek.
 • De onterecht optie 'Aanbevelen' uit het forum verwijderd.
 • Verwarrende afbeelding 'Geen afbeelding' op deelnemeroverzicht verwijderd.
 • Onderdeel 'Best aanbevolen forumberichten' van overzichtspagina verwijderd.
 • Forumberichten die door de de operator waren ge-edit bevatten te veel witregels.
 • Titel Forum overzichstpagina in browserbalk ontbrak.
 • het invoeren van een nieuwe uitgaansgelegenheid struikelde over de controle op de provincienaam.
 • De telling van het aantal gelezen forumberichten telde geen draadjes, maar losse berichten.
 • De autologin functie logde in bepaalde gevallen de deelnemer in en stuurde deze vervolgens door naar het inlogscherm.
 • Ondanks dat een deelnemer geen Ster-Deelnemer was kon deze toch de commerciele advertenties uitschakelen.
 • De onderzijde van alle afgeronde hoeken van de witte vlakken werden in verschillende browsers verkeerd afgebeeld.
 • Het invoeren van een nieuwe boekbespreking of een nieuwe filmbespreking leverde in beaaplde omstandigheden problemen op.
 • Bij het publiceren van een Ingesproken Bericht ontstond na afloop een foutmelding waardoor geen e/mail werd verstuurd voor de gratis SMS-credits.
 • Matchresultaten van passieve matching werden wel getoond bij het tellertje voor de Informatieservices, maar niet op het overzichtsscherm
 • Het invoeren van Nederlandse of Belgische winkel zonder provincienaam leidde tot een foutmelding.

Versie 3.1

Deze versie is vrij snel na de vorige (grote) update verschenen. De meeste veranderingen zijn uitgevoerd op aangeven van onze deelnemers vanwege op- en aanmerkingen van de nieuwe versie.

Vrije Mailreacties

Elke deelnemer kan nu weer e-mails versturen via de optie 'Vrije Mailreactie'. Hiervoor is een extra tabblad aan de Mailbox toegevoegd. Voor Standaard-Deelnemers blijft het maximum van het aantal Mailberichten gelden. Voor Ster-Deelnemers Ster-Deelnemer geldt geen maximimum.

Onzichtbaar blijven

Deelnemers kunnen naar wens onzichtbaar blijven tijdens hun verblijf op de website. De deelnemergegevens verschijnen dan niet in het lijstje 'Laatst ingelogde deelnemers' en ook niet in de lijstjes 'Wie keek naar mij'.

Verlenging Ster-Deelnemerschap

Indien een SMSje niet kan worden afgeleverd dan wordt de verlenging van Ster-Deelnemerschap niet uitgevoerd.

Blokkeeropties supportteam

Ruimere mogelijkheden voor het supportteam om gerichter deelnemers te kunnen blokkeren.

Helpsectie en FAQ uitgebreid

Vragen aan het supportteam lopen nu automatisch via de FAQ, zodat iemand met een vraag eerst de veel gestelde vragen kan nalopen om te kijken of het antwoord op die manier al gegeven wordt.

Verhalen en dagboeken

Onderdeel 'nieuwste verhalen' en 'nieuwste dagboekverhalen' bevat van 1 verhaal slechts het nieuwste deel.

Versie 3

De ontwikkeling van deze versie heeft bijna 2 jaar geduurd. Er zijn dan ook zeer veel nieuwe mogelijkheden toegevoegd. De meeste uitbreidingen zijn ontstaan naar aanleiding van wensen van onze deelnemers. We hebben getracht de bestaande look-and-feel in stand te houden en de nieuwe onderdelen daarin een logische plaats te geven.

Ster-Deelnemer

Iedere deelnemer kan tegen een kleine betaling Ster-Deelnemer Ster-Deelnemer worden Hiermee krijgt de deelnemer extra mogelijkheden (zie het functieoverzicht). Alle bestaande functies blijven voor iedereen beschikbaar zoals het was, veel nieuwe onderdelen zijn alleen voor Ster-Deelnemers Ster-Deelnemer. Alle toekomstige ontwikkelingen zullen hoofdzakelijke voor Ster-Deelnemers ontwikkeld worden.

SMS - Privé Chat

Deelnemers kunnen volledig anoniem SMS-berichten naar elkaar sturen. Dit kan zowel met een mobieltje als met SMS-credits via de site. De onderlinge chats zijn bij het Persoonlijke Overzicht op de website na te lezen.

SMS - Publieke Chat

Elke bezoeker kan via een mobieltje berichten naar de website sturen. Deze worden getoond in het venster 'publieke chat'. Deelnemers en Sterdeelnemers kunnen ook van de Publieke Chat gebruik maken middels SMS-credits.

Matching

Deelnemers kunnen zich laten matchen met ander deelnemers. De matchfunctie is enorm uitgebreid (er wordt op honderden punten vergeleken). Het reultaat bestaat uit een matchpercentage (mate van overeenkomst) en een betrouwbaarheidspercentage (mate van betrouwbaarheid van het resultaat). Alle matchresultaten zijn bij het Persoonlijk Overzicht te bekijken.

Matchwensen

Deelnemers kunnen met Matchwensen hun ideale 'droompartner' beschrijven. De Matchwensen worden bij het Matchen vergeleken met de diverse Profielen van andere deelnemers. Ster-Deelnemers Ster-Deelnemer worden wekelijks gematched met alle deelnemers die passen bij hun Matchwens. Overige deelnemers kunnen losse Matchverzoeken aanvragen.

Mailbox

Elke deelnemer heeft een eigen Mailbox. Hierin staan alle mailwisselingen met andere deelnemers die ontstaan naar aanleiding van reacties op contactadvertenties. Kenmerken:

 • Er kan nog uitsluitend op contactadvertenties gereageerd worden (dus niet meer op profielen, verhalen, dagboeken etc).
 • Bij reageren op een advertentie geeft je niet meer je e-mailadres prijs.
 • Bij terugreageren op een ontvangen reactie blijf je anoniem.
 • Het is mogelijk om meer reacties tegelijk af te wijzen, dus zelfs bij tientallen ontvangen reaties kun je beleefd een berichtje terugsturen.
 • Eenmaal afgesloten mailwisselingen zijn niet meer te heropenen.

Informatieservices

Er zijn tientallen informatieservices die je informeren over een bepaalde gebeurtenis. Deelnemers en Ster-Deelnemers Ster-Deelnemer kunnen bij hun Persoonlijke Gegevens aangeven van welke Informatieservices ze gebruik willen maken en op welke wijzen. Bij de meeste services kun je kiezen uit:

 • Geen info - Infoservice niet ingeschakeld
 • Na inlog - Als je inlogt krijg je een overzicht
 • Per e-mail - Zodra iets gebeurt ontvang je een e-mail
 • Via SMS - Zodra iets gebeurt ontvang je een SMS

Filteren commerciële advertenties

Ster-Deelnemers Ster-Deelnemer kunnen commerciële advertenties filteren en daarmee een soort zelfcensuur opleggen.

 • Geen advertenties
 • Alleen non-adult
 • Geen naakt / bedekt taalgebruik
 • Functioneel naakt & tekst
 • Expliciete afbeelding & tekst

Openbare Websitereacties

Deelnemers kunnen een openbare reactie plaatsen bij publicaties van anderen. iedereen kan deze reacties lezen.

Volglijst

Deelnemers kunnen anderen deelnemers op hun volglijst plaatsen. Elke deelnemer op de Volglijst kan gekoppeld worden aan de Informatieservices, waardoor iedereen naar wens op de hoogte gehouden kan worden van bepaalde gebeurtenissen.

Negeerlijst

Deelnemers kunnen anderen deelnemers op hun Negeerlijst plaatsen. Diegene kan dan op geen enkele manier meer reageren (geen mailberichten, SMS, openbare websitereacties, matching of matchverzoek)

Helpfunctie

De helpfunctie is uitgebreid met heel veel nieuwe helpteksten. De helpteksten verwijzen zelf ook weer naar andere relevante helpteksten.

Weren ongewenste klanten

Het supportteam heeft meer verfijnde opties om ongewenste bezoekers/deelnemers te weren.

Uniforme layout

Op ontelbaar veel plaatsen is de layout verbeterd. De informatie wordt zoveel mogelijke elke keer op dezelfde manier getoond.


71 Deelnemers op de site. 20493 Actieve deelnemers. 518 bezoekers.