Groep

Groep 'UBO: Uitjes, Bijeenkomsten & Ontmoetingen ZONDER spel'

Groepseigenaar: Profielafbeelding Standaard-DeelnemerVrouw s (Deelnemer 106408) (1971)

De Gebruiksvoorwaarden van BDSMzaken zijn automatisch van toepassing op deze groep en deze kunnen niet door aanvullende groepsregels overruled worden.

Disclaimer
Elke groep is opgericht door een groepseigenaar die zelf een deelnemer is van BDSMzaken. Een groepseigenaar doet dit zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid en dus niet namens of in opdracht van BDSMzaken. Hoewel het supportteam van BDSMzaken de activiteit in alle groepen kan volgen (zowel openbaar als besloten), is de groepseigenaar het eerste aanspreekpunt bij problemen in de groep.

Mijn acties

Voor acties met een * moet je ingelogd zijn.
Hallo iedereen,

Wil je graag de mens achter het profiel leren kennen dan is dit de place to be!

Gooi het in de groep als je een leuke spelloze vanilla bijeenkomst of ontmoeting wilt organiseren. Denk bijvoorbeeld aan samen naar een café, een munch, ergens gaan dineren, een huiskamerbijeenkomst waar men samen meegebrachte hapjes en/of een borrel gaat nuttigen, een tuin bbq, een speeddate, een dansavond, wadlopen, een autotocht, een picknick, een kasteelfeest, samen gaan varen... of verzin maar wat anders.

Maar let op: als je een uitje in deze groep post dan heet het een UBO... maar voordat je het een UBO mag noemen moet je wel voldoen aan de regels in deze groep. Op deze manier kan de kwaliteit van een UBO gewaarborgd blijven. Lees je die regels even, ze staan hieronder.

In de Eventkalender kun je een up-to-date overzicht vinden van alle spelloze uitjes op deze site waar ik van af weet (ook van andere groepen). Hier de link naar de eventkalender:
https://www.bdsmzaken.nl/content/alg-grb-frm.asp?groepsberichtid=245

Have veel fun en bij deze heel veel leuke Uitjes, Bijeenkomsten en Ontmoetingen gewenst!

Groetjes Madame Jeannette (MJ)
p.s.1 daar waar groepseigenaar staat kun je ook groepsbeheerder lezen. De groep beheerder is Alexander306

p.s.2 Een aanrader: er is op deze site ook een erg leuke uitjes groep actief, speciaal voor uitjes in Noord Nederland. ANN heet deze groep. Zie: https://www.bdsmzaken.nl/content/alg-grb-frm.asp?reactieid=114710#114710
1. Voor je je uitje post overleggen wij samen eerst over de datum. De ervaring leert als er 2 uitjes snel na elkaar georganiseerd worden, dat beide uitjes slecht bezocht worden.

2. Voor je je uitje post moet deze concreet zijn. Je moet dus duidelijk aangeven wat je gaat doen, waar het is, tijd, kosten, hoeveel mensen welkom zijn, wie er welkom zijn, Wijze van inschrijving, wijze van annuleren, termijnen annuleren, datum etc etc inclusief wat jouw (corona)regels zijn voor dat uitje. Eerst peilen wat eventuele bezoeker zouden willen voor je het concreet maakt, mag niet. Want dan ontstaat een online Poolse landdag en levert vooral teleurgestelde mensen op, zo is de ervaring.

3. Het is een spelloos/bdsm-loos uitje waar alleen gelijkgestemden van 18+ welkom zijn.

4. Het is een particulier georganiseerd uitje zonder winstbejag. Commerciële UBO zijn hiermee uitgesloten. Munches georganiseerd door een café-eigenaar ook. Bij twijfel overleg even en stuur een PM.

5. Een uitje waar je samen onkosten verdeeld is uiteraard wel mogelijk. Als je een uitje organiseert en je bent bijvoorbeeld als organisator organisatiekosten kwijt dan is het uiteraard geen probleem als je dat verwerkt in de prijs die je vraagt aan iedereen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je als organisator er op toe legt. En nee, je hoeft geen verantwoording hierover af te leggen aan niemand niet.

6. Mocht er een uitje plaatsvinden in iemand zijn/haar huis (bv een buffet of zoiets) dan zijn er geen kinderen in huis. Onder geen beding mag een UBO georganiseerd worden waar een minderjarige ook maar 1 verkeerd woord kan opvangen. Wij gaan er van uit dat elke UBO organisator zich zodra zij een UBO in deze groep posten zich committeren aan deze regel en ingrijpen bij het niet naleven daarvan en mij ervan op de hoogte stellen. Als groepseigenaar zal ik daar tevens een melding van sturen aan de eigenaar van deze website.

7. Adressen, exacte locaties, betaalgegevens alleen via PM versturen/uitwisselen!

8. Mensen die geblokt zijn voor 1 van de twee UBO groepen worden geacht niet welkom te zijn tijdens een UBO van welke soort dan ook. Wij verwachten dat alle UBO organisatoren zich dan ook houden aan die regel: geblokt voor een UBO groep is niet welkom op onze feestjes. Dit geldt ook voor die mensen die weliswaar niet geblokt zijn (omdat ze geen lid waren) maar ooit van een UBO zijn weggestuurd. De UBO organisatoren worden geacht zich aan deze blokken te houden.

9. Als jij aangeeft een uitje te organiseren dan ben jij degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan. Een uitje of idee posten (in de hoop) dat iemand anders (het) gaat organiseren kan niet.

10. Feedback/kritiek op of klachten over de groepseigenaar, de groepsregels, andere groepsleden, graag via PM!? Uiteraard kan je geen lid worden als je de eigenaar op genegeerd hebt staan of visa versa, want dan kan zij je nog geen eens contacten.

11.a De groepseigenaar behoud zich het recht voor om bij onrespectvol gedrag, ruzies of schending van deze regels topics te sluiten en contact met jullie op te nemen (blokkeren kan een gevolg zijn). Eventuele communicatie graag via PM!? Bij twijfel of onenigheid kan altijd contact opgenomen worden met het eigenaar van bdsmzaken (en dat kan jij natuurlijk ook doen). Zij zijn immers de baas.
11.b Misdraag je je (ernstig) op een UBO dan blokkeren wij je na zorgvuldig intern overleg voor de UBO groepen. Je bent erna niet meer welkom op welke UBO dan ook. Bijvoorbeeld: handtastelijkheden, dronken zijn en mensen lastig vallen.
11.c. Kleine minder tastbare zaken misdragingen als voorbeeld: roddelen, onrespectvol gedrag, pesten, van muggen olifanten maken, manipuleren, op vrouwenjacht gaan, achter D’s van anderen aanjagen, meidenvenijn etc etc zijn op zich geen ernstige misdraging. Echter kunnen meerdere van zulke minder tastbare zaken toch bij elkaar opgeteld worden en tot een ernstig feit gerekend worden. Met een blokkade tot gevolg.

12. Als je UBO concreet is en je wilt met de andere deelnemers die hebben toegezegd te komen dingen concreter afspreken, adressen uitwisselen etc of gewoon aan voorpret doen dan kan je daarvoor de besloten UBO voorpret groep gebruiken. Maar dit hoeft niet.

13. In de UBO groep is geen plek om een individuele oproep te plaatsen als je iemand zoekt om mee uit te gaan, daarvoor kan je een advertentie op je eigen profiel plaatsen. Ook is de UBO groep geen plek om oproepen te plaatsen voor het opzetten van bdsmspelactiviteiten of deze voor te bereiden. Alle UBO's zijn eenmalige op zichzelf staande laagdrempelige uitjes, waarbij het om dit uitje draait.

14. Onder geen beding gaat men met elkaar in discussie over (corona)regels. Niet in de UBO-groep niet op een UBO.

15. De UBO groep is tevens geen groep om leden voor de eigen andere groep te werven. Elke groep is welkom om in overleg met de eigenaar van deze groep reclame voor hun uitje te maken of hun uitje op te nemen in de eventkalender. Ik verricht graag werk voor een andere groep. Het doel is immers: samen veel leuke event organiseren voor de leden van Bdsmzaken.

Have veel fun en bij deze heel veel leuke Uitjes, Bijeenkomsten en Ontmoetingen gewenst!
08-10-2016
openbaar (Iedereen mag berichten lezen en de groepsamenstelling zien)
open Je mag je aanmelden bij de groep. Je bent dan direct groepslid.
Aanmelden via groepenlijst

Alleen groepsleden met Ster-Deelnemer, Basis-Deelnemer of X-tra-Deelnemer mogen schrijven.
651
138
3808

Alleen ingelogde deelnemers mogen groepsberichten bekijken

Algemene gegevens

aanbeveling 18x
08-10-2016 12:43
08-10-2016 12:43
16-09-2023 22:00
2557602x


71 Deelnemers op de site. 20493 Actieve deelnemers. 496 bezoekers.