Groep

Groep '(Ietsje) Ouder'

Groepseigenaar: Profielafbeelding Ster-DeelnemerMan D (Deelnemer 108772) (1954)

De Gebruiksvoorwaarden van BDSMzaken zijn automatisch van toepassing op deze groep en deze kunnen niet door aanvullende groepsregels overruled worden.

Disclaimer
Elke groep is opgericht door een groepseigenaar die zelf een deelnemer is van BDSMzaken. Een groepseigenaar doet dit zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid en dus niet namens of in opdracht van BDSMzaken. Hoewel het supportteam van BDSMzaken de activiteit in alle groepen kan volgen (zowel openbaar als besloten), is de groepseigenaar het eerste aanspreekpunt bij problemen in de groep.

Mijn acties

Voor acties met een * moet je ingelogd zijn.
Deze groep is voor (iets) oudere BDSM deelnemers en voor hen die interesse hebben / contact willen met deze doelgroep.
Waarom een aparte groep voor de leeftijdscategorie van c.a. 45-50 jaar en ouder?
Omdat ik regelmatig hoor en soms zelf merk dat wij een specifieke groep zijn, onze leeftijd maakt dat wij soms in de ogen van veel mensen (ietsje) oud(er) zijn terwijl wij eerder pittig belegen zijn met vaak een zeer jonge geest en veel ervaring. Ervaring leert dat als je iets ouder bent soms anders dan vroeger tegen zaken aankijkt, soms anders denkt dan “vroeger” of juist specifieke vragen krijgt. Binnen deze (doel) groep kan je dat met elkaar delen. De onderwerpen en gesprekken zijn vaak helemaal niet leetijds gericht de bijdragen zijn vaak mooi, genuanceerd en soms vol emoties. De sfeer in de groep is zacht voor elkaar, respect en waardering, zonder dat we soft zijn of het automatisch met elkaar eens zijn. Welkom.

Ik ben benieuwd of jij/ jullie meedoen om voor deze groep een apart platform in te richten en vorm te geven? Ben jij jonger en wel in deze leeftijdscategorie geïnteresseerd dan ben jij ook van harte welkom.

Doel: informatie uitwisselen, discussies, eventueel bijeenkomsten, activiteiten organiseren. The sky is the limit.

In principe doet deze groep dus aan leeftijdsdiscriminatie ;-). Lees svp de groepsvoorwaarden vooraf om teleurstelling te voorkomen?

Doe jij ook mee?

Ben jij (iets) jonger en heb jij ook interesse in deze groep dan ben jij ook welkom! Heb jij speciale belangstelling voor deze leeftijdsgroep laat het dan via een mailtje merken aan mij en afhankelijk van jouw motivatie kan je worden toegelaten.
Zonder (overwegend) compleet ingevuld profiel is het niet mogelijk om lid van deze groep te worden.

Om lid te kunnen worden moet jouw mail functie geactiveerd zijn zodat wij jou kunnen bereiken!

Respect voor elkaar hebben, lief voor elkaar zijn! Integer zijn.

Omdat wij elkaar waarderen , respecteren en integer zijn worden gesprekken, delen van gesprekken, stellingen van de dag niet gekopieerd en buiten deze groep zonder toestemming van de groepseigenaar en zonder bronvermelding gebruikt.

Een goede sfeer in de groep is erg belangrijk, natuurlijk mag je het met elkaar oneens zijn, er wordt verwacht dat je anderen veel ruimte laat, opbouwend bent, waar mogelijk elkaar steunt.

Indien de aanwezigheid van een lid naar de mening van het beheer tot nodeloze irritatie leidt kan dit lid daarom worden verwijderd.

Iedereen in deze groep is persoonlijk lid, niemand is dominant of volgzaam ten opzichte van elkaar in deze groep. Ook wanneer je in een D/s relatie bent ben je lid als individu. Het nodeloos verwijzen naar jullie specifieke relatie (ter beoordeling door het beheer) c.q. aandacht vragen voor jouw D/s relatie zal kunnen leiden tot verwijdering.

Onderwerpen die zich buiten onze groep afspelen kunnen interessant zijn, indien deze onderwerpen een negatieve lading hebben, vnl kritiek bevatten, slechts voor een beperkt deel van de groep interessant zijn, betrekking hebben op wat elders op deze site gebeurd (is) of naar het oordeel van het beheer van deze groep niet hier thuishoren dan kunnen deze gesprekken worden gesloten, onleesbaar worden gemaakt of worden verwijderd. Hier wordt altijd een korte toelichting over gegeven echter over een besluit is geen discussie mogelijk!

Soms komt het op deze site voor dat mensen elkaar niet zo leuk (meer) vinden, dat is niet relevant voor de groep! Het beheer van de groep zal dan ingrijpen, door betreffende teksten onleesbaar te maken.

Herhaling van soort gelijke berichten wordt als onvoldoende respectvol naar de groep en het beheer beschouwd en kan/ zal tot verwijdering uit de groep leiden.

Als je een onderwerp/ gesprek start/ te berde brengt of een reactie plaatst en er worden aan jou specifiek vragen gesteld dan is het logisch en respectvol dat jij die vragen beantwoordt.

Gesprekken over politiek en geloof worden in deze groep snel verwijderd want deze onderwerpen dreigen vaak op een welles-nietes discussie uit te draaien. Soms gaat het over algemene- of bijzondere gebeurtenissen dan is een mooi gesprek welkom.

Ingestuurde stellingen van de dag worden soms aangepast voordat ze geplaatst (kunnen) worden. Vaak zal daarover vooraf overleg plaatsvinden. Stellingen van de dag worden na 1 week gesloten. In uitzonderlijke gevallen kan een stelling langer open blijven of op verzoek opnieuw worden geopend.

Om open communicatie mogelijk te maken mogen de beheerders/ eigenaar van deze groep niet door een lid geblokkeerd zijn.

Iemand die zich als nieuw lid heeft aangemeld kan worden geweigerd op basis van ervaringen met deze persoon buiten deze groep.

Wie vrijwillig- of gedwongen de groep heeft verlaten wordt bij opnieuw aanmelden niet automatisch weer lid. Een mail aan het beheer met een gemotiveerd verzoek waarom het lidmaatschap weer wordt aangevraagd zal op basis van het bekende verleden, de motivatie door ons worden beoordeeld. De aanvrager ontvangt per mail een reactie, ingeval van afwijzing kan daar niet over worden gediscussieerd.

Op het niet naleven van de groepsvoorwaarden kan uitsluiting volgen.
17-07-2020
besloten (Alleen groepsleden mogen berichten lezen en de groepsamenstelling zien)
controle Je mag je aanmelden, maar je aanmelding moet goedgekeurd worden.
Aanmelden via groepenlijst

Alleen een actief groepslid met Ster-Deelnemer mag schrijven.
1292
1783
32332

Alleen ingelogde deelnemers mogen groepsberichten bekijken

Algemene gegevens

aanbeveling 33x
17-07-2020 21:15
17-07-2020 21:15
11-06-2023 18:23
1263940x


129 Deelnemers op de site. 19834 Actieve deelnemers. 1462 bezoekers.