Voorbeeld lifestyle BDSM-contract

Life-style BDSM-contract (2)

Dit is een ander voorbeeld van een zeer gedetailleerd contract tussen een Domina en haar slaaf. Het contract is altijd geldig voor een onbepaalde periode. Het contract omschrijft specifieke en vergaande zaken die van de slaaf verlangd worden.

Voorbeeld

Dit is een overeenkomst tussen slaaf F <knip> geboren <knip> 1964 te <knip>, hierna genoemd ´ik´ of ´slaaf´, en zijn Meesteres A <knip>geboren <knip> 1960 te <knip>, hierna genoemd ´Meesteres´. Deze overeenkomst omschrijft de gedragsregels en verplichtingen van F geldig met onmiddellijke ingang en voor altijd.

Ik zal volledig pijn- en lust slaaf zijn en als zodanig behandeld worden naar de zin van mijn Meesteres. Mijn hele doen en laten is er op gericht om mijn Meesteres te behagen. Het uiteindelijke doel van deze overeenkomst is om mij te laten ervaren wat het betekent om het volledige en onvoorwaardelijk bezit van mijn Meesteres te zijn. Daarom dien ik deze overeenkomst volledig uit. Ik heb geen mogelijkheid om voortijdig de overeenkomst af te breken.

De regels en verplichtingen zijn allemaal onvoorwaardelijk. Elke overtreding van de regels zal op harde wijze door mijn Meesteres zwaar worden bestraft op een door mijn Meesteres nader te bepalen manier. Het is mijn plicht om er voor te zorgen dat ik aan mijn verplichtingen kan voldoen.

Bepalingen

De volledige overgave duurt 24 uur per dag. Mijn lichaam en mijn geest zijn het volledige bezit van mijn Dom. Hij kan daarom op elk moment van de dag beschikken over mij op elke manier die Hij wenst. Ik zal me met hart en ziel volledig overgeven aan mijn Dom en zonder terughouding alles doen om Hem te behagen.

Uiterlijk

 1. Ik ben gerechtigd om de normale omgangsvormen en gedragingen te onderhouden totdat mijn Meesteres bepaald dat ik slaaf ben voor een door haar te bepalen periode. Ze is niet verplicht de duur van deze periode vooraf te bepalen of mede te delen. Ik spreek dan mijn Meesteres altijd aan met 'Meesteres'.
 2. Mijn Meesteres is eigenaar van mijn lichaam. Als Zij bepaalt dat ik mijn lichaam moet laten zien aan anderen dan voer ik dat direct uit. Ik schaam mij niet voor de wensen van mijn Meesteres.
 3. Ik draag er zorg voor dat mijn lichaam de gehele dag gemakkelijk toegankelijk is voor mijn Dom.
 4. De volledige overgave duurt 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
 5. Mijn lichaam en mijn geest zijn het volledige bezit van mijn Meesteres. Zij kan daarom op elk moment van de dag beschikken over mij en mijn lichaam op elke manier die Zij wenst. Ik zal me met hart en ziel volledig overgeven aan mijn Meesteres en zonder terughouding alles doen om Haar te behagen.
 6. Ik ben verplicht om élke marteling, foltering of vernedering te ondergaan en ben niet gerechtigd om ook maar iets te weigeren of te doen stoppen ook als een behandeling blijvend letsel betekent.
 7. Mijn Meesteres is gerechtigd mijn lichaam op élke manier (sexueel) te (laten) misbruiken op een door haar te bepalen manier, door wie en waar.
 8. Mijn Meesteres is gerechtigd mij te straffen zónder opgave, of het aanwezig zijn van redenen.
 9. Mijn Meesteres heeft áltijd gelijk.
 10. Als mijn Meesteres geen gelijk heeft treedt onmiddellijk punt 9 in werking.
 11. Ik ben niet gerechtigd het gelijk van mijn Meesteres in twijfel te trekken en overtreding van deze regel zal zwaar worden bestraft op een door mijn Meesteres nader te bepalen manier.
 12. Mijn Meesteres is gerechtigd mij op élke (openbare) plaats, op élk moment zonder voor afkondiging (publiekelijk) te (laten) martelen, (laten) vernederen, (sexueel) (laten) misbruiken en te (laten) opsluiten.
 13. Mijn Meesteres is gerechtigd om mij in élke willekeurige bondage te houden in een door haar te bepalen periode eventueel gecombineerd met opsluiting in een kooi of kist en dergelijke en mij op die manier van mijn vrijheid te beroven.
 14. Ik ben verplicht om ontlasting te eten en urine te drinken van élke willekeurige persoon als daar om wordt verzocht en op élk willekeurig moment. De hoeveelheid en frequentie wordt door de Meesteres bepaald óf door de personen aan wie ik ben verhuurd of uitgeleend.
 15. Mijn Meesteres is gerechtigd om mij op te dragen naakt te zijn of om mij élk object, kledingstuk of apparaat te laten dragen voor een door haar te bepalen tijd of periode zonder mogelijkheid voor mij om deze tijd te verkorten.
 16. Mijn Meesteres is gerechtigd om mij te verhuren of uit te lenen aan derden (zowel mannelijke als vrouwelijke personen) voor BV escort, foto, film of elke andere activiteit. Ik zal mij dan 100% en volledig overgeven aan de wensen van die derden en ook dan álles ondergaan. De eventuele (financiële) opbrengsten komen volledig ten gunste van mijn Meesteres.

Deze overeenkomst is opgesteld en ondertekent bij leven, in goede geestelijke gezondheid verkerende en in volledige vrijwilligheid van boven genoemde personen. Deze overeenkomst is bindend voor de slaaf en is alleen op te zeggen door de Meesteres.

Slaaf: F
Plaats:
Datum:
Handtekening:

Meesteres A
Plaats:
Datum:
Handtekening:


109 Deelnemers op de site. 20426 Actieve deelnemers. 536 bezoekers.